Door op 29 oktober 2014

PvdA wil onderhoud van huurwoningen met dwangsommen afdwingen

De maat is vol. Jarenlang heeft de PvdA aan de bel getrokken bij de Haagse woningbouwcoöperaties om het achterstallig onderhoud aan te pakken. De ventilatieproblemen zorgen niet alleen voor een zichtbaar ongemak als schimmel, maar vooral de gezondheidsklachten voor Hagenaars zijn ernstig te noemen.

De PvdA wil dat het onderhoud van huurwoningen vaker met dwangsommen wordt afgedwongen. 

Haagse huurders kunnen nu terecht bij het gemeentelijk huurteam. Deze afdeling helpt bij het ondersteunen van de weg naar de Huurcommissie. De Huurcommissie doet uitspraken over de hoogte van huren van woningen via een puntensysteem. Het totaal aantal punten wordt bepaald door omvang van de woning en de voorzieningen in en rondom de woning. Vocht- en ventilatieproblemen en achterstallig onderhoud zijn enorm. De Huurcommissie kan de huur tot maximaal veertig procent verlagen om druk uit te oefenen op de verhuurder om de woning goed te onderhouden. Ook kan bij ernstig achterstallig onderhoud de Pandbrigade wordt ingeschakeld. De pandbrigade behandeld nu vooral klachten over achterstallig onderhoud van particuliere verhuurders. Dat kan leiden tot een dwangsom voor de gemaakte kosten voor herstel van het onderhoudsgebrek. De PvdA-fractie wil daarom dat de Pandbrigade vaker een dwangsom oplegt bij misstanden bij sociale huurwoningen. Woningbouwcoöperaties die na herhaalde aanmaningen niet hun woningen onderhouden worden daarmee beter aangepakt.

De PvdA concludeert dat de eigen klachtenafhandeling van de woningbouwcoöperaties niet werkt. De PvdA wordt nu overspoeld door onderhoudsklachten van huurders van de woningbouwcoöperaties. Daarom is het echt tijd voor actie, de maat is vol. Elke burger van Den Haag moet in een fatsoenlijk huis kunnen wonen. Gezondheidsklachten zijn voor de PvdA ver onder de grens van acceptabel.

Zo heeft de PvdA veel klachten ontvangen uit de:

  • Jordaensstraat
  • Wouwermansstraat
  • Hannemanstraat
  • Van Ostadestraat