Door op 30 oktober 2013

PvdA wil stage-garantie

De PvdA wil een stage-garantie in het beroepsonderwijs voor Haagse leerlingen. Woordvoerder Stageplekken Rajesh Ramnewash: “Om je opleiding succesvol af te kunnen ronden, is een stageplek voor veel opleidingen een vereiste. Dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat die stageplekken er zijn! Ondanks de crisis kan hier door scholen meer aan worden gedaan.”Recent pleitten de PvdA-Kamerleden Tanja Jadnanansing en Mohammed Mohandis er voor dat scholen een stageplek moeten garanderen. Woordvoerder Onderwijs Lobke Zandstra: “Een mooi voorstel. Daarom hebben wij de wethouder via schriftelijke vragen verzocht de stage-garantie op de nemen in de nieuwe Haagse Educatieve Agenda.”

Zie hier de de schriftelijke vragen >>