Door op 5 oktober 2015

#PvdAindeBuurt: fietstocht door de Schilderswijk

Op dinsdag 22 september nam Peter Duijvesteijn (directeur van Stichting City Mondial) PvdA-raadsleden Lobke Zandstra en Martijn Balster en een aantal partijleden mee op een fietstocht door de Schilderswijk. Ze bezochten de bewonersorganisatie De Paraplu en het Multicultureel Ontmoetingscentrum.
Vorig jaar maakte de PvdA ook al zo’n tocht. Wat is er sindsdien veranderd en welke kansen en knelpunten vergen nu politieke aandacht?
Afgelopen jaar was er veel negativiteit over de Schilderswijk, maar de wijk is volgens Peter Duijvesteijn ook krachtiger geworden. De samenwerking tussen verschillende groepen gaat beter. Mensen weten elkaar beter te vinden. Zo is de Schilderswijk Sociëteit opgericht, een netwerk van actieve bewoners die zich inzetten om de wijk sterker en leefbaarder te maken. In juli kwam het netwerk bijeen om de zomerrellen te temperen. De rust keerde terug door een gezamenlijk optreden van het stadhuis, de politie, het bewonersnetwerk en de buurtvaders in gele hesjes op straat. Er is nog geen honderd procent verbroedering tussen jongeren en de politie, maar er is wel meer verbondenheid en communicatie in de wijk.
De bewonersorganisatie De Paraplu heeft bij de burgemeester en wethouder aandacht gevraagd voor de achterliggende problemen zoals werkloosheid. De gemeente zou bij de uitbesteding van klussen als voorwaarde kunnen stellen dat de uitvoering gebeurt in samenwerking met mensen uit de wijk. Ook kan de gemeente de bedrijvigheid in de Schilderswijk stimuleren. Helaas vertrekken veel bedrijven en sleutelfiguren uit de wijk. Het is voor de bewonersorganisatie lastig om nieuwe bestuurleden te vinden.
Het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) helpt mensen aan de rafelrand van de maatschappij, zoals mensen zonder geld, zonder status, of met lichamelijk en/of geestelijk ziekten. Het centrum doet het project ‘taal in de buurt’ voor 180 cursisten met 55 verschillende nationaliteiten. Daarnaast kunnen mensen er eten, bewegen, yoga doen, moestuintjes onderhouden, cursussen over omgaan met geld volgen en medische hulp krijgen. Illegalen vormen een belangrijke doelgroep, omdat andere instanties weinig doen voor mensen zonder status. Het centrum werkt met vrijwilligers en krijgt alleen subsidie van de gemeente voor activiteiten korter dan een jaar. Hoewel er steeds meer vraag is naar taalprojecten blijft het budget hetzelfde.

 

Afgelopen jaar was er veel negativiteit over de Schilderswijk, maar de wijk is volgens Peter Duijvesteijn ook krachtiger geworden. De samenwerking tussen verschillende groepen gaat beter. Mensen weten elkaar beter te vinden. Zo is de Schilderswijk Sociëteit opgericht, een netwerk van actieve bewoners die zich inzetten om de wijk sterker en leefbaarder te maken. In juli kwam het netwerk bijeen om de zomerrellen te temperen. De rust keerde terug door een gezamenlijk optreden van het stadhuis, de politie, het bewonersnetwerk en de buurtvaders in gele hesjes op straat. Er is nog geen honderd procent verbroedering tussen jongeren en de politie, maar er is wel meer verbondenheid en communicatie in de wijk.

De bewonersorganisatie De Paraplu heeft bij de burgemeester en wethouder aandacht gevraagd voor de achterliggende problemen zoals werkloosheid. De gemeente zou bij de uitbesteding van klussen als voorwaarde kunnen stellen dat de uitvoering gebeurt in samenwerking met mensen uit de wijk. Ook kan de gemeente de bedrijvigheid in de Schilderswijk stimuleren. Helaas vertrekken veel bedrijven en sleutelfiguren uit de wijk. Het is voor de bewonersorganisatie lastig om nieuwe bestuurleden te vinden.
Het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) helpt mensen aan de rafelrand van de maatschappij, zoals mensen zonder geld, zonder status, of met lichamelijk en/of geestelijk ziekten. Het centrum doet het project ‘taal in de buurt’ voor 180 cursisten met 55 verschillende nationaliteiten. Daarnaast kunnen mensen er eten, bewegen, yoga doen, moestuintjes onderhouden, cursussen over omgaan met geld volgen en medische hulp krijgen. Illegalen vormen een belangrijke doelgroep, omdat andere instanties weinig doen voor mensen zonder status. Het centrum werkt met vrijwilligers en krijgt alleen subsidie van de gemeente voor activiteiten korter dan een jaar. Hoewel er steeds meer vraag is naar taalprojecten blijft het budget hetzelfde.
Door Meike Bokhorst