Door op 5 november 2015

#PvdAindeBuurt: goede gesprekken in Ypenburg

Woensdag was ik samen met Renée van Wirdum te gast in Ypenburg. Allereerst spraken we in Buurthuis de Yp met VOOR Welzijn over Leidschenveen en Ypenburg Daarna spraken we met Xtra over Leerwerkbedrijf H’eerlijk.

H’eerlijk in Buurthuis de Yp

H’eerlijk is nu ook actief in Buurthuis de Yp. Op donderdag en vrijdag weten steeds meer mensen het restaurant te vinden en is het gezellig druk. Binnenkort hopen ze ook een terras te hebben. Dan zijn ze ook beter zichtbaar voor de wijk. Wij proefden nu alvast hun heerlijke appeltaart. De jongeren van H’eerlijk volgen theorielessen in Leidschenveen en bij toerbeurt werken ze op locatie in Ypenburg. Vanuit de Yp doen de jongeren ook ervaring op met catering. Daarbij proberen ze flexibel en enthousiast klussen op te nemen. Zo deden ze onlangs de catering op een feest bij Brede Buurtschool 03. Steeds meer deelnemers stromen door naar regulier onderwijs. Een mooie prestatie.

VOOR Welzijn

VOOR Welzijn is actief in zowel Leidschenveen als Ypenburg. We spraken over de zorgen rond de wachtlijst van de voorschool in Leidschenveen, over taalachterstanden, over tweetalig opvoeden en het belang van het bieden van laagdrempelige activiteiten voor jongeren in de wijk. Helaas vraagt niet iedereen die het nodig heeft om hulp. Gelukkig is er een ouderenconsulent die er in slaagt om achter de voordeur te komen. In het buurthuis organiseren vrijwilligers activiteiten. Het is indrukwekkend hoeveel werkzaamheden door vrijwilligers er worden verricht! Logischerwijs blijft er wel ook professionele ondersteuning nodig.

Burenhulpcentale

Tot slot spraken we in buurthuis Piet Vink – waar flink verbouwd wordt – over de Burenhulcentrale en het project rijden en begeleiden. Er zijn veel Hagenaars die zich in dit stadsdeel melden om actief te worden. Ze helpen graag hun buren of willen als chauffeur mensen begeleiden. Het aantal mensen dat hier gebruikt van maakt blijft echter achter. Het aanbod is nu groter dan de vraag. Er dat terwijl er natuurlijk ook in Leidschenveen-Ypenburg genoeg mensen zijn die hulp kunnen gebruiken. Dat zien ze ook bij het servicepunt. Hier komen mensen echter vaak pas als ze al diep in de problemen zitten, bijvoorbeeld door schulden, scheiding, werkloosheid en armoede.

Als fractie gaan we in december opnieuw op werkbezoek in Leidschenveen-Ypenburg. Heeft u iets dat u ons graag wilt laten zien? Of wilt u ons graag ergens over spreken? Laat het weten! Mail mij op lobke.zandstra@denhaag.nl.