Door op 8 maart 2016

#PvdAindeBuurt: Speeddaten en fietsen in Mariahoeve

Op vrijdag 23 januari bezochten de PvdA fractie en het wijkteam Mariahoeve. Het bezoek bestond uit 3 onderdelen: een presentatie door de stadsdeelorganisatie, een speeddate met een aantal belangrijke spelers uit de wijk en een fietstocht door de wijk.
Aanpak Mariahoeve

We werden ontvangen door Lilianne Blankwaard en Klaske Hermans, stadsdeeldirecteur en programmamanager van stadsdeel Haagse Hout in het gebouw van Middin aan de Zwedenburg. In een uitgebreide presentatie gingen zij in op het beleid en de resultaten van afgelopen jaren en de plannen voor de toekomst. Sinds het begin van deze eeuw ging het achteruit met sociale en fysieke leefbaarheid in Mariahoeve. De neergang werd mede ingezet doordat geen onderhoud meer werd gepleegd aan de woningen en de huurprijzen erg laag werden en vanuit andere stadsdelen veel mensen met de laagste inkomens naar de wijk toe kwamen en mensen die het beter kregen niet langer bleven.

image

De gemeente is toen gestart met gerichte investeringen om de wijk niet verder te laten afzakken. In twee fasen lijkt het tij nu gekeerd: eerst een aanpak gericht op sociale veiligheid en gebiedsgericht werken en nu een tweede fase vanuit de wijkaanpak. Een deel van de resterende problemen zijn meervoudig en onder de oppervlakte. Dit vraagt om een integrale aanpak samen met de betrokken partijen in de wijk en met veel meer oog voor nieuwe manieren om verborgen problemen te vinden (zoals bij scholen, methoden om mensen thuis te spreken te krijgen, mensen te laten meepraten over wat belangrijk is voor hen en hun buurt). Hier ligt nog een grote uitdaging. En mogelijkheden via scholen of bijv. obv geanonimiseerde gegevens van huisartsen om de problemen nog beter te doorgronden.

image

Speeddate

Tijdens de speeddate spraken we met Cock Leidekker en Susan van der Heide van het Wijkberaad, Teun Scherpenzeel van Buurthuis de Landen, Jerney de Wilde kunstenaar en actieve bewoner van Catharinaland, Elly Wijnbergen van basisschool de Leeuwerikhoeve, Els van der Kamp van Maatschappelijke Steunsysteem Den Haag en Conny Lips van Pimp your Portiek.

Leeuwerikhoeve

De leeuwerikhoeve is een openbare basisschool in Mariahoeve. De instroom van leerlingen op deze school wordt weer steeds meer gemengd en dat is goed voor de school. Er zijn zorgen om achterstandsmiddelen, gemeente lijkt al vooruit te lopen op rijkskorting. Ze moeten daarom terug in programma’s. Hadden ambities om eenkindcentrum te worden, maar daarvoor ontbreken de middelen en personele capaciteit tot op heden.

Maatschappelijke Steunsysteem Den Haag

Het maatschappelijk steunsysteem Den Haag is vooral bedoeld voor mensen die actief willen worden maar eigenlijk niet weten hoe. Vaak mensen die de weg niet weten, de taal niet kennen, zich schamen voor hun armoede of welke andere manier ook geïsoleerd leven. Ze worden op weg geholpen naar vrijwilligerswerk, een maatje waar ze mee kunnen praten/samen dingen doen, sport, de taal leren of kijken naar mogelijkheden voor een betaalde baan. Een keer per maand komt de werktafel waarin verschillende organisaties bij elkaar om te kijken hoe ze iemand kunnen ondersteunen bij zijn vraag. We gaan binnenkort een van de werktafels bijwonen.

Actieve bewoners Catharinaland

In Mariahoeve wonen veel kunstenaars die actief willen zijn in en met de wijk met bijvoorbeeld de bouwspeelplaats of het repaircafé. Zij maakten gebruik van tijdelijk leegstaande gebouwen en zijn nu alweer een tijd op zoek naar nieuwe huisvesting. Op dit moment zijn er wel een aantal gebouwen in Mariahoeve die worden beheerd door een leegstandbeheerder maar die staan grotendeels leeg. Dat lijkt een gemiste kans.

image

Buurthuis de Landen

Het lukt heel goed om een buurthuis zelf te runnen als er een goede coördinator is die mensen zelf verantwoordelijk maakt. De Gemeente betaalt de huur van het pand en dat is wel noodzakelijk. In de Landen zijn er zorgen over de huisvesting en de menging in de wijk. Na tijden van achteruitgang lijkt er wat schot te zitten in onderhoud en renovatie. Daar moeten we de corporaties goed op blijven aanspreken. Een van de aandachtspunten voor de gemeente is dat zij ook initiatieven, ook als ze niet makkelijk in een hokje te plaatsen zijn moet willen ondersteunen. Omdat Buurthuis de Landen geen vereniging of stichting is, komen hun vrijwilligers niet in aanmerking voor de vrijwilligerspas. Moet je dan geen uitzondering maken voor structurele initiatieven?
Pimp your Portiek

Pimp your portiek is een prachtige manier om ROC studenten aan een stage te helpen en de portieken in Mariahoeve te upgraden. De 70 studenten die tot nu een stage hebben gedaan vinden het zeer leerzaam en de mensen uit de portieken zijn enthousiast. Ze durven weer gasten te ontvangen en komen met elkaar in gesprek over het opknappen van het portiek. Ook is er een kunstproject waarbij mensen uit de buurt kunst vervaardigen voor in de portieken. Je hoopt dat de contacten er ook toe leiden dat men in gesprek komt met de corporaties en durft een punt te maken van achterstallig onderhoud. Het project richt zich nl. op de buitenboel en de portiek, maar binnen is het er vaak nog altijd niet op orde.

image

Wijkberaad

Het wijkberaad is met veel vrijwilligers actief in Mariahoeve. Ze geven ons mee dat ze ondersteuning van de gemeente verwachten bij het zoeken en begeleid van vrijwilligers. Je kunt niet alles doen met alleen vrijwilligers.

Fietstocht

Tijdens de fietstocht maken we kennis met weer andere thema’s in de wijk. We bekijken de nieuwbouw van excellente school College St. Paul waarin ook buurthuis de Landen haar plek heeft. In de buurt worden zelfbouw woningen gebouwd en is met verschillende groepen jeugd nagedacht over de inrichting van de openbare ruimte. Er zijn nog vragen van buurtbewoners over de tweede ontsluiting in de vorm van een fiets- en voetpad die nodig is voor de nieuwe woningen.

Op een ander plein hebben bewoners verschillende plannen gemaakt voor de herinrichting van het plein en de ondergrondse plaatsing van containers. De keuze moet nog worden gemaakt en niet iedereen denkt er hetzelfde over. Belangrijk dat het gesprek wordt gevoerd.

imageOp een aantal plaatsen in de wijk zijn gezamenlijke buurttuinen ingericht. Deze tuinen geven mensen de mogelijkheid te tuinieren, te composteren en elkaar te ontmoeten. Een succesvol project.

De weg bij het Diamantcollege is vaak druk met een heleboel scholieren en er wordt hard gereden. Is het mogelijk de weg anders in te richten zodat er een minder gevaarlijke situatie ontstaat? Het Park Vlaskamp is een prachtige plek om te spelen, sporten, ontmoeten en te BBQ-en. Het zou mooi zijn als daar ook een toiletvoorzieningen komt.

Een van de kerken in Mariahoeve heeft bij het stadsdeel aangegeven graag een deel van haar buitenruimte in te richten voor de jongeren in de buurt. Een mooi initiatief.

Wilt u nog meer kwijt over Mariahoeve of heeft u vragen naar aanleiding van dit verslag. Aarzel niet contact met ons op te nemen.