Door op 30 november 2015

#PvdAindeBuurt: Mariahoeve

Vorige week is de fractie van de PvdA Den Haag samen met het wijkteam Bezuidenhout Mariahoeve op werkbezoek geweest naar Mariahoeve om met bewoners en organisaties in gesprek te gaan. Het thema van het werkbezoek was de ontwikkeling van een brede buurtschool naast het Diamanttheater en wijkpark De Horst.

 

Het Diamanttheater

Het Diamanttheater is het wijkttheater van stadsdeel de Haagse Hout en is sinds 3 jaar gehuisvest in de aula van het Diamantcollege. Joerie van Veenendaal, de programmamanager van het theater,  en Paul van der Plasse,  namens het bestuur van het Diamanttheater, vertelden enthousiast over de brede programmering van de koffieconcerten. Tijdens deze concerten spelen studenten van het conservatorium  terwijl studenten van het Diamantcollege koffie en thee verzorgen voor met name ouderen uit de buurt. Daarnaast sprak hij over  het jeugdtheaterprogramma, de Haagse iconen en meer evenementen zoals bijvoorbeeld een indiase culturele avond. Steeds meer mensen uit de buurt weten het theater te vinden, maar het blijft een uitdaging om specifieke doelgroepen als jongeren te betrekken. Aansluiting bij algemene Haagse cultuurinitiatieven zoals De Betovering werken goed voor de bekendheid van het Diamanttheater.

De Vuurvlinder

Rob Rosier, directeur van de Vuurvlinder, vertelde over zijn bijzondere basisschool waar kinderen zitten met 40 verschillende nationaliteiten. De school is  gespecialiseerd in taalonderwijs zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Vanuit zijn expertise draagt Rob ook bij om het onderwijs voor de kinderen in de vluchtelingenopvang in Bezuidenhout te organiseren.

Rob lichtte ons enthousiast de plannen toe voor een brede buurtschool in een nieuw gebouw naast het Diamantcollege aan park De Horst. Het idee is om met het CJG, welzijn, een dependance van de bibliotheek en de kinderopvang samen te gaan in edeze brede buurtschool. Horst. De plannen blijven op dit moment liggen omdat onduidelijk is wat er moet gebeuren met parkeren. Rob wil, als de planning vanuit de gemeente duidelijk is, graag in gesprek met alle betrokkenen over de verdere uitwerking van de plannen.

De Tuinen van Mariahoeve
Simone Sparreboom en Marjan Looije van de Tuinen van Mariahoeve vertelden over hun inzet om door middel van moestuinen en vlindertuinen een bijdrage te leveren aan de bewustwording van en educatie over duurzaamheid. In Park de Horst ligt de samentuin de Mariahof, een klein stukje stadslandbouw. In de tuin zijn geen eigen stukjes, maar werken vrijwilligers met en voor wijkbewoners, Resto VanHarte en scholen samen. Iedereen is welkom om mee te werken en te delen in de oogst. Vanuit de tuin worden ook regelmatig activiteiten georganiseerd in het park met buurtbewoners. De pizzaoven geeft aanleiding om samen te eten en elkaar te ontmoeten. Simon en Marjan maken zich zorgen over de impact die de nieuwbouw van de brede buurtschool op het park gaat krijgen. In de uitwerking van de plannen moet dit meegenomen worden.

 


In rotzooi wil niemand wonen. Daarom moeten alle straten van Den Haag op orde zijn: schoon, heel en veilig. Dat geldt zowel voor het Statenkwartier als voor de Schilderswijk. Ben je een bewoner met een goed idee voor de wijk? Dan moet daar ruimte voor zijn. We stimuleren zoveel mogelijk buurtinitiatieven en versterken bewonersorganisaties. Dat zijn de echte krachten van Den Haag. Zo heeft elke bewoner een stem in eigen wijk. #elkestraatoporde