Door op 19 november 2015

#PvdAindeBuurt: Regentessekwartier

Dinsdagavond trok de PvdA door Regentessekwartier vanuit Café Emma om met bewoners in gesprek te gaan. Veel Hagenaars wonen met veel plezier in deze buurt. Ze maken zich echter ook zorgen over een aantal punten.

 

 

Zo is er op sommige plekken spraken van overbewoning of achterstallig onderhoud. Het zou goed zijn als meer pandeigenaren hun pand opknappen. De vraag is of de gemeente pandeigenaren wel voldoende aanschrijft.

Daarnaast zouden kinderen graag meer willen kunnen spelen in de buurt. Om de wijk heen zijn leuke parken, maar in de wijk zelf zijn er weinig speelmogelijkheden. Kinderen zouden graag meer ruimte willen hebben om buiten te spelen, bijvoorbeeld meer speeltuinen of trapveldjes. De stoep is breed genoeg voor knikkerputjes, hinkelpaden en vrolijke stoeptegels die uitnodigen tot spel. We hopen dat de gemeente hierover met de bewoners in gesprek wil. Naast speelplekken missen mensen groen in de buurt. Er is plek voor meer bomen, meer plantenbakken en boomkragen.

Troep op straat is ook hier, net als elders in de stad, een aandachtspunt. Veel bewoners willen dan ook graag ondergrondse restafvalcontainers. Dat zal mogelijk wel gaan botsen met de parkeerbehoefte. Er zal ook goed rekening mee gehouden moeten worden dat de container niet voor extra rommel zorgt door bijplaatsing van afval en grofvuil bij de container. Mensen kun ’s avonds laat niet altijd meer een parkeerplek vinden in de straat, en ook fietsen blokkeren regelmatig de stoep omdat er niet voldoende plekken zijn om ze netjes weg te zetten. Men heeft nog te vaak hinder van weesfietsen.

Alle kruisingen van de zijstraten van de Regentesselaan (Columbusstraat, Copernicusstraat etc.) worden, komend uit deze straten, als gevaarlijk ervaren voor fietsers met kinderen als je de Regentesselaan wilt oversteken. Door de brede laan rijden de auto’s snel en heb je door de schuine hoeken en de op de hoeken geparkeerde auto’s nauwelijks goed zicht.

Zoals op veel plekken werd ook hondenpoep genoemd als ergernis. Te veel hondeneigenaars ruimen de poep niet op. Dat moet echt beter.

Veel mensen zien dat zij in het mooie stuk van de wijk wonen. Ze zijn echter wel bezorgd over andere delen van de wijk waar het er minder fraai bij staat.

Heeft uw buurt ook een verhaal? Nodig ons dan uit om bij u in de buurt langs te komen.

 


In rotzooi wil niemand wonen. Daarom moeten alle straten van Den Haag op orde zijn: schoon, heel en veilig. Dat geldt zowel voor het Statenkwartier als voor de Schilderswijk. Ben je een bewoner met een goed idee voor de wijk? Dan moet daar ruimte voor zijn. Zo heeft elke bewoner een stem in eigen wijk. #elkestraatoporde