Door op 24 februari 2016

#PvdAindebuurt: Ypenburg

In Den Haag zullen erin 2016 ongeveer 2100 mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld met een verblijfsvergunning opgevangen worden. De gemeente heeft nu de plannen gepresenteerd voor het huisvesten van de eerste 1101 mensen met een status. De PvdA is tevreden dat de huisvesting zorgvuldig verspreid over de hele stad wordt toegepast. In Ypenburg zullen vanaf oktober door middel van tijdelijke woonunits 150 mensen gehuisvest worden. De PvdA is met bewoners in Ypenburg in gesprek gegaan over de aangekondigde komst van de huisvesting van mensen met een status.

Reacties bewoners meerderheid positief

De bewoners die we spraken stonden over het algemeen niet negatief tegenover de komst van de groep mensen met een status. De meerderheid was zelfs positief. De bewoners stelden dat deze groep ook mensen zijn die een veilige woonomgeving verdienen. De hele stad moet daar z’n steentje aan bijdragen. Als de groep mensen met een status goed wordt begeleid, maken de meeste bewoners zich geen zorgen. Bewoners geven wel aan graag naar de stadsgesprekken te gaan om zich daar te laten informeren hoe een en ander in zijn werk gaat. Wanneer de buurtbewoners werden gevraagd naar hoe de statushouders het beste betrokken kunnen worden, werd unaniem verwezen naar goed integreren. Door een opleiding en goed werk kunnen de statushouders integreren in de wijk. Veel mensen vinden het dan ook belangrijk dat er goede woningen komen, bij voorkeur in leegstaande panden, en dat er een goede spreiding over de stad komt.  Waar woonunits komen moet dat echt een tijdelijke oplossing zijn.

Zorgpunten

Bij sommige bewoners leefde het gevoel dat de wijk misschien onveiliger zou worden. Door de andere cultuur zouden er spanningen kunnen ontstaan. Echter, andere bewoners gaven aan zich hier zorgen over te maken en hadden niet het idee dat de wijk onveiliger zou worden . De soms extreme reacties die onlangs op Facebook werden gezet vinden weinig weerklank onder de bewoners. De zorgen worden nog wel begrepen, maar het is zeer de vraag of deze standpunten breed worden gedragen. Geen van de gesproken bewoners was van plan zich bij een eventuele demonstratie aan te sluiten. Het gevoel is dat de wijk de opvang van deze mensen goed kan dragen. Ypenburg wordt door haar bewoners gezien als een wijk met veel pluspunten. De wijk biedt meer ruimte dan de stad, heeft fijne scholen, een leuk zwembad en de winkels dichtbij. Bewoners voelen zich veilig, er bestaat een grote sociale samenhang en ondanks dat veel forensen ’s ochtends de wijk verlaten is de wijk levendig. Wel zou de buurt aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor jongeren en studenten, en is het soms niet makkelijk om de auto dichtbij huis te parkeren.

Communicatie

Voor de PvdA staat communicatie voorop. Er moet intensief met bewoners worden gesproken, samengewerkt en bewoners moeten duidelijk geïnformeerd worden. De gemeente zal direct betrokkenen in de wijk persoonlijk benaderen. Inmiddels is bewoners een informatiebrief verstuurd.

Iedereen die nog vragen heeft kan via de gemeente deze vragen stellen. De gemeente en het COA moeten bewoners blijven informeren.

Klik hier voor meer informatie over de opvang van de mensen met een status, veel gestelde vragen en voor contactgegevens van gemeente en COA .