Door op 30 september 2015

#PvdAindeBuurt: Duindorp en Scheveningen Haven

De PvdA heeft op Scheveningen gesprekken gehad met bewoners, onder meer in Duindorp en Scheveningen Haven. Naar aanleiding van deze gesprekken ziet de PvdA punten die nodig aangepakt moeten worden. Daarover stelde de sociaaldemocraten schriftelijke vragen. Deze vragen vindt u hier.

Tesselseplein

In Duindorp gaven veel bewoners aan zich zorgen te maken over de overlast en de leefbaarheid. Op het Tesselseplein is er sprake van veel overlast veroorzaakt door jeugd: brandstichtingen, alcoholgebruik, hinderlijke weesfietsen en her en der verspreide gebruikte patronen voor lachgas. Op verschillende plekken in Duindorp ervaren bewoners overlast van illegale en gevaarlijke wietteelt in met name (boven)woningen.

Het Tesselseplein biedt op dit moment geen aantrekkelijke uitstraling. Op het plein bevindt zich slechts één terras. De eigenaar zou graag willen uitbreiden, maar wordt belemmerd door de aanwezige bloembakken en fietsnietjes. Een dergelijke uitbreiding zou met het oog op het tegengaan van de overlast een oplossing kunnen zijn. Winkeliers rondom het Tesselseplein gaven aan dat de aanloop sterk verbeterd zou kunnen worden indien de parkeerregels aangepast kunnen worden. Tegelijkertijd zou dit een boost voor de buurt kunnen betekenen.

Norfolkterrein

In Scheveningen Haven gaven bewoners aan bezorgd te zijn over de ontwikkelingen rondom het Norfolkterrein. Bewoners klagen dat er zonder overleg met hen plannen zijn gewijzigd. De PvdA heeft er eerder al voor gepleit dat bewoners vanaf het begin van de schakel in de besluitvorming betrokken moeten worden bij bestemmingsplannen. Zowel bewoners als ondernemers hebben aangegeven zich zorgen te maken over de combinatie van wonen en werk naast elkaar op het Norfolkterrein. De bewoners zijn bezorgd dat er door de bedrijvigheid woonoverlast ontstaat. Bedrijven maken zich zorgen dat deze bedrijvigheid en de noodzakelijke aanvoer hinder veroorzaakt voor omwonenden, en dat ze door de klachten van bewoners, niet meer kunnen ondernemen.

De jachthaven heeft veel leden, en voor deze leden is voldoende parkeergelegenheid nodig. De PvdA ziet noodzakelijke plannen voor het Norfolkterrein als een positieve ontwikkeling, maar hierdoor komt de parkeergelegenheid van de jachthaven in het geding.

Bewoners van Scheveningen Haven gaven aan dat er diverse punten zijn die gevaarlijk en onoverzichtelijk zijn, zoals met name de Westduinweg op de kruising met de Statenlaan. Ook de verkeersafwikkeling op de van Bergenstraat en dr. Lelykade richting de Westduinlaan baart zorgen.


 

In rotzooi wil niemand wonen. Daarom moeten alle straten van Den Haag op orde zijn: schoon, heel en veilig. Dat geldt zowel voor het Statenkwartier als voor de Schilderswijk. En wil je een buurtfeest organiseren? Dan moet dat kunnen. Zo heeft elke bewoner een stem in eigen wijk. #elkestraatoporde