Door op 2 september 2015

#PvdAindeBuurt: Mariahoeve

Onlangs was de PvdA Den Haag in Mariahoeve. We belden aan bij bewoners aan de Ivoorhorst, Vlamenburg, Hongarenburg en aan Zwedenburg.

 

 

Conclusie: mensen zijn blij met de rust en het groen in de buurt en wonen over het algemeen met veel plezier in deze wijk. Mensen maken zich wel zorgen over de economische situatie van de stad, en of de sociale cohesie in de buurt weer terug zal komen.

Wonen

Zoals gezegd zijn de meeste bewoners tevreden over hun buurt. In de Ivoorhorst zijn veel sociale huurwoningen van Haag Wonen. De mensen die we hebben gesproken zijn tevreden over het onderhoud en de staat van de woningen. Er zou extra aandacht mogen worden geschonken aan het schoonmaken van de buitenkant van de woningen.

In Zwedenburg zijn de bewoners blij dat de sociale woningen zijn opgeknapt. Wel is er onzekerheid over hoe het met nieuwe bewoners zal gaan in de buurt. In Vlamenburg en Hongarenburg hebben de bewoners dezelfde zorgen. De bewoners geven aan het bij voorkeur mensen moeten zijn die bereid zijn te investeren in de buurt, zodat de sociale cohesie en het samenleven met elkaar verbeteren. Tegelijkertijd zien zij ook zelf dat dit de kans biedt om weer verbinding onderling te leggen. De initiatieven voor meer sociale cohesie vanuit het Diamanttheater worden dan ook zeer op prijs gesteld.

Het gevoel van prettig samenleven is in de loop van de jaren verminderd, wat anoniemer geworden in de buurt. Maar bewoners geven ook aan dat dit niet specifiek is voor Mariahoeve, maar voor de hele stad. In de 55+ woningen aan Zwedenburg gaven bewoners aan het jammer te vinden dat de huiskamer en de huismeester zijn wegbezuinigd, te meer omdat andere locaties te ver weg liggen.

Schoon, heel en veilig

De wijk waarin je woont is belangrijk voor een ieder. Daarom zet de PvdA zich ervoor in dat alle wijken van Den Haag op orde zijn: schoon, heel en veilig.

De bewoners van Mariahoeve zijn tevreden met de rustige, groene buurt. Er is grote tevredenheid over de ondergrondse restafval container in de wijk. Zo nu en dan zijn er wel bijplaatsingen die irritaties kunnen opleveren, maar over het algemeen worden deze problemen door de bewoners zelf onderling opgelost.

Naast het groen in de buurt zijn er ook goede winkels, scholen en zijn er veel speelvoorzieningen voor kleine kinderen. Het ontbreekt wel aan speelgelegenheid voor de iets oudere kinderen, vanaf 8 jaar oud. In het uitlaatparkje bij Vlamenburg is het ’s avonds vaak te donker: betere verlichting zou veel verbeteren en het gevoel van veiligheid versterken. Niet over de wijk, maar wel het noteren waard: iemand gaf aan dat er aandacht nodig is voor sportclubs zonder eigen parkeergelegenheid. Zo gaf iemand aan dat hij vrijwilliger is in het Zuiderpark, maar moet hij daar drie keer per week betalen voor het parkeren. Het zou niet zo moeten zijn dat vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een vereniging moeten betalen om hun auto te kunnen parkeren. Het college herkent dit probleem en denkt op dit moment na over een oplossing voor vrijwilligers die van verder komen. De PvdA zal de vinger aan de pols houden.