Door Martijn Balster op 27 februari 2015

#PvdAindeBuurt: ’t Is fijn in Kraayenstein, maar ’t kan beter

Een rustig buurtje. Toen het gebouwd werd midden jaren ‘70, woonde je er op stand. Inmiddels is het er wat gemengder: huur en koop door elkaar, groot en klein, van alles wat. Vanochtend gingen Grace Tanamal – Tweede Kamerlid voor de PvdA – en Martijn Balster – fractievoorzitter van de PvdA – met drie actieve bewoners op pad in de wijk Kraayenstein. Om precies te zijn het wijkje tussen Forellendaal en de Lozerlaan. Aanleiding: het buurtrechtenplan van de Tweede Kamerfractie. Den Haag kan beter, als het gaat om de bewonersinbreng, aldus de bewoners. Vandaar dat ze graag met de PvdA in gesprek gingen, over hoe dat beter kan. Hieronder een verslag van ons werkbezoek.

Bijzondere verkeerssituatie
Het wijkje in Kraayenstein ten zuiden van de Kraayensteinlaan is bijzonder in zijn soort. Het kent geen trottoirs en nauwelijks parkeerruimte. Bewoners hebben veelal een eigen garage, maar zetten de auto’s daar zelden in. Opvallend beeld dan ook: overal dwarsgeparkeerde auto’s. Het wijkje wordt in tweeën gesplitst door een voedpad, afgeschermd met Haagse paaltjes. Menige hulpdienst heeft hier al eens tevergeefs staan wachten, want de paaltjes zijn niet mobiel.
De wijk kent aan beide zijden maar één ontsluiting. Dat maakt dat het geen woonerf kan zijn, zo leggen de bewoners uit. Tegelijkertijd is dat een gigantisch probleem: er is feitelijk geen grond voor verkeershandhaving. Verkeerd geparkeerde auto’s kunnen niet worden beboet, formeel gezien het hardrijden in het 30 kilometer gebied ook niet. Dat levert nogal eens gevaarlijke situaties op, aldus de bewoners én mensen zijn er niet op aan te spreken. Dat levert een rommellige situatie op, waarbij bewoners soms zelfs eigenhandig parkeerplaatsen op de weg tekenen en ‘reserveringen’ claimen. Van handhaving komt het nauwelijks.

Melden?
Wat opvalt is het groot aantal verzakkingen. Wortelgroei is vaak de oorzaak, maar er is vrijwel geen stukje straat waar geen verzakking plaatsvindt of afbrokkeling van stenen. We komen vuilnisbakken tegen die zijn vernield of niet op hun plek hangen. Er staat een elektrische laadpaal voor het opladen van auto’s waarvan de bedrading al tijden los ligt en een paar meter verderop bijna in het water hangt.
We vragen ons af of er voldoende wordt gemeld door bewoners. Dat gebeurt, zo geven onze gesprekspartners aan, maar sommigen hebben de moed opgegeven. De bewonersorganisatie, zo stellen ze, heeft al jaren te weinig armslag. Het zou mooi zijn als alle actieve bewoners (waaronder BIT-team en bewonersorganisatie) de handen in een zouden slaan en alle meldingen zouden doorgeven. Bij de stadsdeelorganisatie lijkt beweging te komen. Na een lastige tijd, is men er hard aan de slag, vooral met heel veel achterstallig onderhoud.

Buurtgroen
Op verschillende plekjes heeft de gemeente delen van de openbare ruimte of wel beschikbaar gesteld voor gemeenschappelijk onderhoud door bewoners, ofwel verhuurd, om bij de tuin te trekken bijvoorbeeld. De regels lijken hiervoor echter wat onduidelijk. Aanvragers krijgen niet altijd een mee-denkende reactie. Dat kan beter, aldus de bewoners.

We roepen bewoners van Kraayenstein op vooral alle zaken te melden bij de gemeente (denhaag.nl/meldingen, of via de meldingenapp van de gemeente Den Haag), zodat onveilige situaties snel kunnen worden aangepakt.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster