Door op 23 april 2015

#PvdAindeBuurt: Valkenboskwartier

Dinsdagavond was de PvdA Den Haag in het Valkenboskwartier. We spraken Hagenaars rond het Newtonplein, in de Noorderbeekdwarsstraat, de Teijlerstraat, het Kamerlingh Onnesplein en in de Reaumurstraat.

 

Mensen zijn blij met de sociale cohesie in de buurt en wonen over het algemeen met veel plezier in deze wijk. Mensen maken zich wel zorgen over de economische situatie van de stad, bezuinigingen bij de overheid en werkgelegenheid.

Veiligheid

Een terugkerend thema was veiligheid. Mensen maken zich zorgen over het aantal woninginbraken in de buurt. Opvallend was dat maar weinig mensen anti-trekbeslag hebben. Een collectieve inkoopactie zou kunnen helpen. Ook op het Newtonplein hoorden we klachten. Het plein is slecht verlicht, er is ’s avonds te vaak fout publiek op het plein en men zou graag meer actie van de politie zien. Op het Kamerlingh Onnesplein ervaren mensen overlast en is de bestrating aan vervanging toe. Bewoners waren blij dat de wijkagent er vaak te zien is.

Parkeren

Een ander terugkerend thema was betaald parkeren. Mensen vinden het lastig dat hun bezoek nu moet betalen. Maar los daarvan zien ze mogelijkheden om het parkeren te verbeteren. Ze zouden graag zien dat er parkeerplekken ingetekend worden, zodat er efficiënter geparkeerd wordt. Daarnaast vraagt men zich af of het wel nodig is betaald parkeren te laten gelden tot middernacht. Zou het niet net zo effectief zijn als het een (of twee of drie) uur korter zou zijn. Hierover zou men graag in gesprek gaan met de gemeente.

Wonen

In het Valkenboskwartier worden veel huizen door particulieren verhuurd. Niet al die woningen worden even goed onderhouden en het komt nog steeds voor dat mensen hun woning verhuren aan te veel arbeidsmigranten. De Pandbrigade controleert hierop. Toch blijven mensen overlast ervaren. Sommige pandeigenaren zouden aangeschreven en dus gedwongen moeten worden hun woning op te knappen. En meer woningen zouden verduurzaamd mogen worden, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak.

Verkeer

De Reaumurstraat is nodig toe aan herbestrating. We kregen klachten over – en zagen ook zelf – slingerende fietsen en struikelpartijen. De herinrichting van de Valkenboslaan is gereed. De laan blijft echter lastig over te steken door schoolgaande jongeren. De verkeerslichten worden op drukke momenten gemist.
De PvdA neemt deze zorgen ter harte en heeft over deze kwesties schriftelijke vragen gesteld aan het college.

U vindt de ingediende schriftelijke vragen hier

De antwoorden op de ingediende schriftelijke vragen vindt u hier.