Door op 18 augustus 2016

#PvdAZomertour Duindorp: “Mijn grootmoeder was een Zeeuwse Duindorper”

 

Actief PvdA-lid Anna kijkt nog eens een straat in naar links. “Het zou best wel eens deze straat kunnen zijn”, stelt ze bedenkelijk. We zijn op zoek naar de straat waar de overgrootmoeder van Anna het grootste deel van haar leven heeft gewoond. In Duindorp in de Doggerbankstraat – een zijstraat van de Pluvierstraat. De oma van Anna kwam uit Zeeland en ondanks de vele Zeeuwse straatnamen in Duindorp leverde dat in het begin wel wat ongemakken op.
Ze mocht in het begin niet altijd aanschuiven bij de Duindorpers van die tijd, stelt Anna. Uiteindelijk is de oma van Anna met de tijd een echte Duindorper geworden en haar leven geleefd in de mooie wijk aan de duinen.

Onze derde stop tijdens de #PvdAZomeractie is Duindorp. Op het Tesselseplein – waar anders? – verzamelen we om met bewoners in gesprek te gaan. Eerst stappen we maar eens naar binnen bij de thuiszorg die met Vestia een pand deelt aan het plein. Een enorme betrokkenheid bij de wijk, horen we direct. Maar helaas ook hier het geluid: er is te weinig tijd voor cliënten, maatwerk en persoonlijke aandacht. De nieuwe gemeentelijke inrichting is zo bureaucratisch en star, dat de ruimte voor een oordeel van de expert, de thuiszorgmedewerker, er steeds minder is. De gemeente kijkt soms wel de stopwatch van het zorgkantoor gewoon over te nemen en kijkt op de minuut mee over de schouders van de zorgmedewerkers. “Van een bevriende collega hoorde ik onlangs over een vrouw die het erg moeilijk had haar huishouden bij te houden. Toen de gemeente langskwam bood zij koffie aan. Trots en ijverig als dat de vrouw is heeft ze daarna met grote moeite de kopjes weer af gewassen. Dat leidde er toe dat deze vrouw geen hulp kreeg voor de afwas want ‘dat kan ze toch zelf. Terwijl ze er eigenlijk niet meer toe in staat was”. Het is typerend hoe het gaat, maar hoe het dus niet zou moeten gaan!

Lopend op de Pluvierstraat, valt nog steeds het grote aantal fietsen op dat. Niet zo gek als er nog veel te weinig stallingen zijn. Collega-raadslid Lobke Zandstra heeft hier al eerder een punt van gemaakt en in een ander deel van de Pluvierstraat is een oud winkelpand omgebouwd tot stalling. Tijd om dit ook te doen in het zuidelijke deel van de Pluvierstraat, of op het Tesselseplein? Er staat immers – hoe naar ook – het nodige leeg. Goed voor de fietser, het straatbeeld en wel zo fijn voor mensen met een kinderwagen, rolstoel of rollator.

De gaten in de Pluvierstraat zijn volgens de bewoners onlangs gedicht met nieuw asfalt. Goed nieuws! Een van de bewoners heeft wel zijn bedenkingen bij de manier waarop: “Er zijn nieuwe stukjes asfalt aangelegd maar de straat als geheel ziet er daardoor wel rommeliger uit. Het is goed zo, maar ik denk niet dat het in Statenkwartier nooit zo gedaan zou worden, laat staan gepikt zou worden”. Een veelzeggende gedachte.

In de straat waar de oma van Anna vroeger woonde spreken we een oudere dame. Ze maakt zich zorgen over de recente sluiting van het buurthuis op de Westduinweg. “Ze hebben simpelweg niet genoeg vrijwilligers om het open te houden, maar het is wel een plek waar veel mensen ook uit Duindorp komen om contact met mensen uit de buurt te houden”. De dame vindt het belangrijk dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Ze is blij met het opknappen van het Teselseplein. “Maar waarom wordt de ontmoetingsplek op het plein niet overdekt, zodat mensen met slechter weer elkaar ook kunnen ontmoeten?”. Aardig idee, want het Trefpunt is voor de mensen in Zuid-Duindorp ver weg. Goed punt, dat gaan we voorstellen aan de wethouder.

In het noordelijke gedeelte van Duindorp staan veel nieuwe woningen. Mensen konden doorstromen naar wat duurdere woningen en de wijk is meer gemêleerd geworden. Met de hoge kwaliteit van de huizen is ook het straatbeeld flink verbeterd. We komen twee dames tegen op het bankje voor de kapper. Een van de dames is verhuisd uit Duindorp na aanhoudende overlast. Net in haar portiek woonden twee verslaafde psychiatrische patiënten. Ze hield het niet meer vol. Nu woont ze ‘aan de overkant’; op Scheveningen: “Als ik het niet zo slecht had getroffen in mijn portiek was ik nooit uit mijn dorp weggegaan”. Haar metgezel (“Zijn jullie van Leefbaar Den Haag? Oh van de PvdA, heel goed”) vertelt hoe gezellig Duindorp kan zijn: “Ik ken hier iedereen en iedereen zegt altijd gedag. En kijk nou’; op dit bankje voor de kapper ontmoet ik iedereen. Het is maar goed dat de zon schijnt”. We zeggen de dames gedag en lopen terug naar onze fietsen. Langs ons rijden twee oudere mannen met hun hengels. Op weg naar het havenhoofd.