Door op 26 juni 2014

Rabin Baldewsingh aan de slag als wethouder

Donderdagavond 25 juni zijn de wethouders van het nieuwe Haagse college van PvdA, D66, HSP, VVD en CDA geïnstalleerd. De hierdoor vrijgekomen raadszetels zijn ingenomen door de eerstvolgende(n) op de kandidatenlijsten van de coalitiepartijen.

Rabin Baldewsingh is namens de PvdA de nieuwe wethouder van sociale zaken, werkgelegenheid, wijkaanpak en sport. Door het doorschuiven van Baldewsingh wordt de raadsfractie van de PvdA aangevuld met Lobke Zandstra. De fractie feliciteert hen en wenst ze veel succes.

Nieuw
Wij wensen ook de overig geïnstalleerde wethouders en raadsleden van de coalitiepartners van harte geluk. In het bijzonder Tom de Bruijn (D66) en Joris Wijsmuller (HSP) voor wie het de eerste keer is dat zij een wethouderspost zullen bekleden.

Het nieuwe college van B&W bestaat nu, naast burgemeester Van Aartsen, uit de wethouders Rabin Baldewsingh, Ingrid van Engelshoven, Tom de Bruijn, Joris Wijsmuller, Boudewijn Revis en Karsten Klein.

De portefeuilleverdeling vindt u hier: Portefeuilleverdeling