25 januari 2014

Rabin trapt af: Schouders eronder!

Partijgenoten,

Vanuit deze plek, niet zo ver van het huis van onze grote inspirator en voorman Willen Drees beginnen we vandaag de strijd om Hagenaars te overtuigen dat er maar één partij is in onze stad die in moeilijke tijden verantwoordelijkheid durft te nemen en het verschil maakt voor de mensen in onze mooie stad. En dat is de Partij van de Arbeid.

Partijgenoten, goed om u hier allemaal te zien bij deze officiële aftral van onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. We gaan de handen uit de mouwen steken. Het wordt buffelen, de deuren platlopen, duizenden contactmomenten met mensen om ze ons verhaal te vertellen. Om mensen naar de stembus krijgen. Met als cruciale vraag: doen we het samen, samen de schouders eronder voor solidariteit en samen stad zijn? Of kiest Den Haag voor onverdraagzaamheid, onverschilligheid en chaos. We kunnen kiezen voor cynisme en pessimisme. Maar we kunnen er ook vol energie tegenaan. Sterke schouders, onder een ijzersterk verhaal voor onze stad. Voor een ijzersterke campagne.

Ik geloof dat de stad van ons allemaal is. Van wit en zwart, van oud en jong,  van man en vrouw, van hetero en homo, christen of moslim, hindoe of jood, gelovige of niet gelovige.  Een stad waarin eerlijk delen de norm is. Samen zijn wij de stad, samen werken we aan een solidaire stad, aan een zorgzame stad. Samen werken we aan een veilige en schone stad, aan een stad met een betere toekomst. Samen werken we aan werk!! Daar sta ik voor. Daar staat onze PvdA voor.

Bestuursstijl
“Politiek is iets anders dan louter besturen of het spel van de macht. Politiek is een manier om de samenleving te organiseren”, zo geloofde Joop den Uyl heel sterk. Sociale tegenstellingen tegen gaan. Door mensen te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan. Door mensen te overtuigen, niet door boven de mensen te staan, maar juist tussen de mensen. En u bent daar het levende voorbeeld van. In al onze wijken zijn wij met elkaar actief!

Toen ik in 2006 als wethouder “deconcentratie” begon met het overhevelen van besluitvorming en budgetten naar de stadsdelen keek iedereen mij glazig en meewarig aan. Nu in 2014 claimt bijna iedereen het succes van onze politiek. Dichtbij de mensen in Escamp, in Laak, in Mariahoeve, in Transvaal, in Schilderswijk en ook hier in Segbroek. Dat is waar de PvdA straks weer voor staat. Meer de menselijke maat. Zij, de mensen in Vrederust, Moerwijk en Molenwijk, Leyenburg en Loosduinen weten waar het in hun straat om draait

Partijgenoten en alle kiezers in Den Haag! Er gaat de komende jaren veel veranderen. Politieke partijen moeten niet denken de problemen met een verdeel en heerspolitiek op te kunnen lossen.  

Wij zullen in opvattingen én manier van besturen, terug moeten naar onze kernwaarden, naar onze beginselen: het recht op een fatsoenlijk bestaan, solidariteit en saamhorigheid, dichtbij de burger, duurzame groei, vrijheid en gelijkheid. Wij kiezen voor de gemeenschapsvorming, maatschappelijke samenhang en publieke moraal.

Mijn PvdA is een brede volkspartij waarbij een ieder zich thuis moet kunnen voelen. Wij zijn er om het verschil te maken. Juist nu! De drie waarden die voor mij cruciaal zijn in de nieuwe politiek die ik voorsta zijn: kansen bieden (solidariteit dus), de mens centraal en kansen pakken. En dat alles vanuit onze wijken en buurten. Want daar gebeurt het, beste partijgenoten. Daar zijn mensen bezorgd om hun baan, of zijn ze naarstig op zoek naar een baan. Daar ervaren mensen dat de zorg nu niet goed georganiseerd is, maar ook dat de betaalbaarheid van die zorg onder druk staat. Daar zien mensen dat het onderhoud aan hun woning tekort schiet. Daar bij mensen thuis, op scholen, op de kinderopvang, de sportvereniging, de bewonersorganisatie, de straat of facebook.

We leven in een stad waarin volop kansen zijn. Den Haag is één kansenfabriek. Maar er zijn ook bedreigingen. En daarom is het belangrijk dat mensen zekerheden hebben om tegenslagen te kunnen pareren. We laten mensen niet aan de kant staan of aan hun lot over. Een fatsoenlijk bestaan is het minste waarop mensen moeten kunnen rekenen. Weg met het cynisme en gezamenlijk de mouwen opstropen en de problemen aanpakken.

Werk
Want er zijn grote uitdagingen in onze stad. Neem nou die grote werkloosheid. We kunnen ons wel verschuilen achter het feit dat de bezuinigingen op ambtenaren van de kabinetten Balkenende en Rutte I, Den Haag juist nu extra raken. En we kunnen de economie de schuld geven. Maar dat betekent niet dat we moeten accepteren dat 40 duizend mensen in onze stad geen baan hebben. Ook de jeugd – en met name jongeren met een lage opleiding – heeft onvoldoende perspectief op een goede baan. Zonder werk, geen toekomst, geen perspectief.

Koste wat kost zullen we moeten voorkomen dat er een verloren generatie ontstaat. De jeugdwerkloosheid moet keihard worden aangepakt. Eerder hebben we hier belangrijke stappen in gezet. Maar er moet echt nog een tandje bij. We moeten het voor bedrijven financieel aantrekkelijk maken om onze jongeren in dienst te nemen, niet voor een maandje of twee-drie, maar echt voor een langere periode.

Het roer moet om. We redden het niet door te zeggen: “Ja, het is crisis en je moet geduld hebben”. We redden het ook niet door te zeggen: de markt moet het oplossen. Of: als we mensen maar voldoende afknijpen, dan gaan ze vanzelf wel werken. Met die houding laten we een groot deel van onze mensen in de steek! Dat kunnen we niet maken! Daar moet verandering in komen! We zullen als lokale overheid meer moeten investeren. Investeren in banen, investeren om mensen weer aan het werk te krijgen en te houden. Immers, arbeid is de basis voor zelfrespect, voor emancipatie, zelfontplooiing en verheffing. Werk is bovendien de beste armoedebestrijding.

Er is geen partij met zo vergaande plannen om de werkloosheid in Den Haag te lijf te gaan als wij. Als het aan de PvdA ligt, komen er jaarlijks 2500 banen bij. In het toerisme, in duurzaamheid, voor onze stad van recht en vrede. Alleen op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat iedereen meedoet in de samenleving. Maar we zijn ook van volwaardige banen. Geen banen onder het sociaal minimum. Geen banen zonder uitzicht, zonder toekomstperspectief.

De komende periode worden 1000 sociale stageplekken per jaar gerealiseerd voor jongeren. Er komt een vacaturebank waar sociale stages kunnen worden aangemeld voor werkloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar.

Verder wil ik de komende periode 100 nieuwe wijkverpleegkundigen erbij. Iedere wijk in Den Haag krijgt er zo minimaal twee wijkverpleegkundigen bij. Zo maken wij goede zorg op wijkniveau mogelijk.

Dit alles kost geld, maar dat heb ik er graag voor over. Dat is namelijk investeren in de toekomst van onze stad!

Eerlijk delen
Partijgenoten, iedereen in het leven heeft soms een schouder nodig om op te leunen. Iedereen heeft soms tegenslag, ziekte, verdriet. Iedereen heeft soms hulp nodig. Het maakt daarbij niet uit of je oud of jong bent. Het maakt wel uit of die schouder er is, de helpende hand die wordt toegestoken. Als ik op dertienjarige leeftijd, zonder een cent te makken en zonder mijn ouders iets van mijn leven probeer te maken, o wat was het belangrijk dat ik iemand als Jacques Boonen, mijn godsdienstleraar, om me heen had die mij hielp, of Cisca Pouw, mijn lerares Nederlands die leerde hoe belangrijk het is om de taal te leren en kansen te pakken.

Partijgenoten, ik heb het gered. Ik sta hier en ik heb onlangs van u het vertrouwen gekregen de lijst te mogen aanvoeren. Maar andere mensen halen het in het leven niet of nauwelijks. Sommigen hebben veel meer dan een zetje nodig. En daarvoor is solidariteit nodig. Solidariteit die georganiseerd wordt door de politiek. De Partij van de Arbeid staat voor die solidariteit.

Vandaag neemt Den Haag afscheid van iemand die het niet heeft gered. Hij werd slechts 50 jaar oud, altijd beweeglijk, dansend met zijn kartonnen – of plastic bekertje in de hand. Bedelend om een beetje geld ! Een bedelaar een zwerver, een MENS: Martin Kloppenburg; hij overleed afgelopen week.

Het is te makkelijk om te zeggen: ach dat overkomt mij niet. Maar ook u, uw zoon of dochter kan straks van het gebaande pad af raken, ziek worden, eenzaam zijn, slecht ter been zijn en oud en kwetsbaar zijn.

Dan wil ik dat onze PvdA er voor u, voor hem of haar is! Wij zijn er voor elkaar. Mijn partij is een partij van caring and sharing; van om elkaar geven en met elkaar delen. Van solidariteit! Als ik dan zie dat mijn coalitiepartners een voor een willen bezuinigen op het armoedebeleid, dan kan ik dat niet accepteren. D66 was aanvankelijk geheel vergeten een armoedeparagraaf in het verkiezingsprogramma op te nemen. Bij de VVD gaat het mes er in. Weg met de bijzondere bijstand, weg met de Ooievaarspas. Dat is niet de stad die ik voor ogen heb.

De concurrentie
Partijgenoten, in de programma’s van VVD en D66 komen ook de begrippen onderwijs, huisvesting, zorg, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid voor. Allemaal belangrijke onderwerpen. Ook in ons verkiezingsprogramma vindt u deze thema’s terug. Maar ons programma ademt solidariteit. In de programma’s van D66 en VVD is die ver te zoeken. Mensen redden zich zelf wel. Moeten sterke individuen kunnen zijn. Maar ze vergeten hoe ze kwamen op de plek, bij de baan, in het huis, op het opleidingsniveau waar ze nu zijn.

D66 wil eigenlijk af van sociale woningbouw. D66 ziet corporaties als zelfstandige ondernemingen en wil de norm, dat bij nieuwbouw 30 procent sociale woningbouw wordt gerealiseerd, loslaten.  Verkleining van de voorraad sociale woningen in Den Haag is voor ons onbespreekbaar. Wij willen dat woningcorporaties alleen sociale huurwoningen verkopen als ten minste evenveel nieuwe woningen onder de huursubsidiegrens worden gerealiseerd.

Ook staat D66 werd ver van ons als het gaat om de organisatie van zorg. Ze zijn voor marktwerking in de zorg. Ze zijn niet voor zorg dichtbij, maar van zorg op afstand, bij anonieme marktpartijen. De stopwatch erbij en u kunt een nummertje trekken. Partijgenoten, deze onbezorgdheid die je bij D66 zo sterk ziet, verblindt. Wij laten ons niet verblinden. De PvdA laat zien dat wij in Den Haag allemaal om elkaar geven en willen delen…eerlijk delen.

En dan de VVD. Dat de VVD kiest voor een “eigen portemonnee eerst” strategie is wel bekend. Dat doen ze al jaren. In onze stad met bijvoorbeeld hun OZB -verlagings- dogma. Als alle huiseigenaren maar minder OZB hoeven te betalen wordt ieder in Den Haag daar beter van, dat zeggen ze. Maar is dat het eerlijke verhaal? Dat is geen eerlijk delen! Dat is de eigen kas spekken!

Als de VVD het heeft over woonlasten, dan bedoelen ze eigenlijk de lasten van mensen met een villa, niet de mensen met een eengezinswoning, een rijtjeshuis of een flat. Ook wordt er niet bij verteld dat de OZB in Den Haag al ongeveer de laagste is van Nederland. Die verder verlagen ondermijnt de solidariteit. Wij vinden dat we van mensen met een villa best iets meer mogen vragen.

Maar ik moet toegeven: bij de VVD weet je tenminste waar je aan toe bent. Dat geldt niet voor D66. “Nu vooruit” is de titel van het verkiezingsprogramma. Ik heb het programma vijf keer gelezen, maar ik kan nog steeds de vraag niet beantwoorden, waarheen? Sterker nog: na vier jaar coalitie met D66, weet ik dat evenmin. D66 was en is een dolende partij zonder vaste koers. Dat is landelijk het geval, maar dat is zeker lokaal ook het geval. Wat heeft een stad als Den Haag daar aan? In een stad van duidelijkheid, een stad van kleur bekennen, een stad van lef?

En als je goed leest en goed kijkt naar de plannen van D66, dan is het niet veel meer dan een kopie van het beleid van de VVD. Als het over de economie gaat zijn ze nagenoeg inwisselbaar. Red jezelf maar. Je ziet dat ook in de peilingen. D66 eet de VVD leeg!

En dan de PVV, de partij van de onverschilligheid en onverdraagzaamheid. De partij van de verdeeldheid! Met hun wankele fractie hebben ze in de Haagse politieke arena de afgelopen 4 jaar niets bereikt . Ze hebben beledigd en met modder gegooid, verder niets. Hun eigen fractie bleek een zeepbel die uiteen spatte. Moties in de raad waren zuiver emoties!

De PvdA Den Haag zal nooit samenwerken met een partij die mensen uitsluit. De PVV moet 99 procent van het huidige programma verscheuren voordat wij überhaupt denken aan samenwerken met die partij.  De PvdA werkt aan een Den Haag waarin wij samen stad zijn. Waar iedereen meetelt. Voor onverschilligheid en verdeeldheid is er in mijn Den Haag geen plaats. Onverschilligheid maakt asociaal! Daar kiest de PvdA niet voor, in deze mozaïekstad zonder muren.

Afsluiting
Partijgenoten, ik rond af. Meer dan ooit te voren doe ik een beroep op u. Een beroep op de inwoners van Den Haag. Op allemaal! Fantastisch om te zien dat alle wijkteams popelen om te beginnen. Ik heb al meer dan 150 activiteiten geteld. Zo veel vrijwilligers, zo veel energie. Zo veel strijdbaarheid. Geweldig.

Laten wij schouder aan schouder kiezen voor de menselijke maat, voor solidariteit , voor eerlijk delen, voor de mensen die het moeilijk hebben in onze stad, voor de hulpbehoevende ouderen, voor jongeren die aan  hun toekomst willen bouwen.  Samen, en niet ieder voor zich, is de enige juiste keuze op 19 maart. Samen de Schouders eronder, dat werkt!

LET’S GO GET THE VOTES!
Uitgesproken door Rabin Baldewsingh tijdens de stadsconferentie 2014

(Gesproken tekst geldt)