Door op 25 augustus 2016

Rapport Mariahoeve aangeboden aan wijkberaad Mariahoeve

De PvdA-fractie heeft de afgelopen 6 maanden veel bezoeken afgelegd aan Mariahoeve. Doordat de gemeente de regie weer heeft gepakt, in onderhoud is gaan investeren en heeft ingegrepen op sociaal gebied is voorkomen dat de wijk is afgegleden. Mariahoeve heeft de weg omhoog weer gevonden. BIT-teamleden, de mensen van de Kunstpost, van de Kledingbank, het wijkberaad, Pimp Your Portiek, Buurthuis de Landen. Iedereen werkt er hard aan. Zie daar het belang van wijkaanpak die bewonersinitiatief versterkt, maar ook stevig ingrijpt als dat nodig is.

We hebben uit onze bezoeken en vele gesprekken met betrokkenen conclusies getrokken en samengebracht in het Rapport Mariahoeve. Dit is zeker nog geen pasklaar plan, maar een begin van veel ambitie om Mariahoeve nog mooier te maken. We gaan hierover de komende tijd opnieuw met de wijkbewoners in gesprek. Vandaag hebben we tijdens de opening van de moestuin bij het wijkcentrum het eerste exemplaar van het Rapport Mariahoeve aangeboden aan het wijkberaad.

U vindt het rapport hier. 

De weg omhoog

Mariahoeve laat ons aan de ene kant zien wat de oorzaken zijn van het snelle afglijden van een buurt. Jaren vijftig /zestig wijken moeten ruim vijftig jaar later, flink onder handen genomen worden om toekomstbestendig te zijn. Te lang bleven investeringen uit in de fysieke omgeving, in veiligheid in woningbouw, waardoor de samenstelling van de wijk snel veranderde. In de crisistijd stelden corporaties hun renovatie en sloop-nieuwbouwplannen uit, waardoor mensen te lang in slecht onderhouden woning woonden. Nieuwe bewoners waren vooral mensen die tijdelijk een toevlucht zochten, niet om te blijven, maar om snel weer te vertrekken bij betere mogelijkheden elders (bijv. als gevolg van herstructurering elders in de stad). Als investeringen in de wijk vervolgens uitblijven, dan kachelt de buurt achteruit. Dat werd pijnlijk duidelijk. Maar gelukkig zien we ook dat als we met vereende kracht werken aan een betere buurt, het tij gekeerd kan worden. We zijn er nog niet, maar met Mariahoeve gaat het weer echt de goede kant op.

Mariahoeve heeft nog grote slagen te maken. Want de wijk moet aan de goede kant van de streep blijven en daar ver bovenuit komen. De PvdA-fractie heeft daarom zes maanden vele bezoeken gebracht aan de wijk: aan de wijkcentra, de culturele initiatieven, met het Buurt Preventieteam, het stadsdeelkantoor en natuurlijk de vele actieve bewoners van de wijk. Door die bezoeken is een ding heel duidelijk geworden: de wijk krijgt nu de aandacht die het verdient en moet deze ook blijven krijgen in de jaren die komen gaan. De knoppen zijn er, de wijk kan weer echt tot bloei komen.

Maar waar de wijk fysiek weer in de lift zit is de sociale situatie buitengewoon zorgelijk. Veel problemen spelen zich af achter de misschien mooi opgeknapte façade. Wijkverpleegkundigen en jongerenwerkers konden ons dat haarfijn vertellen. Maar ook zij zien niet alles en het stadsdeel worstelt hoe dit zicht kan worden vergroot. Om vervolgens tot een aanpak te komen.

Alleen als mensen zelfvertrouwen terugwinnen kunnen we de neerwaartse spiraal keren. Dat begint bij vertrouwen in de instanties, van gemeente tot jeugdhulp, van thuiszorginstelling tot schuldhulpverlener. Cruciaal voor het zichtbaar krijgen van de problemen achter de voordeur zijn het jongerenwerk, opbouwwerk en ouderenwerk. En dat mensen met de nodige problemen op nieuwe manieren worden ‘opgespoord’ en zich laten opsporen. Hier moet de strijd op worden gewonnen willen we de situatie voor veel mensen in de problemen – wat de zorgen ook zijn – echt verbeteren.

In Mariahoeve zie je dat het cruciaal is ogen en oren; verbinders en aanpakkers zijn; maar ook dat er te weinig zijn en echt tijd is om de vaak zeer schrijnende problemen aan te pakken. Vooral ook omdat je de problemen niet ziet als je door de buurt wandelt, maar pas als je in staat bent met mensen in contact te komen. En dat is beslist niet gemakkelijk.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-55151480-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);