Door op 1 oktober 2015

Ruimte voor uitbuiting door huisjesmelkers, PvdA stemt tegen

De PvdA in de Haagse gemeenteraad heeft vanavond tegen de huisvestingsverordening gestemd vanwege een wijziging op de verordening van D66 die is aangenomen.

 

 

Op dit moment moeten zowel particuliere als sociale woningeigenaren bij de gemeente toestemming vragen als zij bijvoorbeeld huizen willen splitsen of kamers willen verhuren. De PvdA hecht veel waarde aan het handhaven van de huisvestingsvergunning zoals het college heeft voorgesteld op basis van de huisvestingsverordening voor zowel de vrije, particuliere als sociale woningbouwsector.

Door deze wijziging is er echter geen vergunning meer nodig voor kamerverhuur. PvdA-raadslid Rajesh Ramnewash: “Dat heeft tot gevolg dat huisjesmelkers vrij spel wordt gegeven. Het zal daarnaast leiden tot uitbuiting van vooral arbeidsmigranten nu er geen controle meer plaats zal vinden. Dat vinden wij onrechtvaardig en verwerpelijk. Door het loslaten van de vergunning zal de overlast in de buurt toenemen. Daarmee zijn buurtbewoners de klos van de plannen. Ontoelaatbaar”. De PvdA is voor het handhaven aan de voorkant door een vergunning voor kamerverhuur, en niet achteraf de pandbrigade te laten dweilen met de kraan open.


Iedereen moet in onze stad goed kunnen wonen. Huizen moeten op orde zijn. Er moeten voldoende betaalbare woningen zijn in onze stad. We zijn één stad: daarom is het van belang dat er een betere spreiding is van verschillende soorten huizen over alle wijken. Daar maakt de PvdA zich hard voor. #overalgoedwonen