Door op 20 oktober 2014

Samen dienstverlening verbeteren!

De gemeente doet heel veel goed, maar het kan altijd beter. Op de vorige ledenvergadering van de PvdA Den Haag kreeg ik een de volgende hartenkreten mee als het gaat om het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente.

  •  De ambtenaar is er voor burger
  • Communicatie goed en luister naar de individuele casus
  • Persoonlijk contact moet mogelijk zijn
  • ‘Click’ is niet voor iedereen toegankelijk
  • Ben bereikbaar, bel terug en gebruik je out-of-office-reply
  • Maak zichtbaar wat er in de wijk gebeurt / te doen is
  • Zorg dat er hardheidsclausules zijn
  • Meer en betere mensen op de stadsdeelkantoren

Op dit moment denken we na over hoe we het college kunnen adviseren de dienstverlening aan de stad te verbeteren. Uw ideeën zijn daarbij van harte welkom. Meldt ze mij vooral. De hartenkreten die ik meekreeg vanuit de ledenvergadering zullen we daarbij zeker meenemen. Maar ook concrete voorbeelden zijn van harte welkom.

Tijdens de ledenvergadering spraken we ook over de mogelijkheid – en noodzaak! – om meldingen te doen bij de gemeente als er wat fout gaat. Dat kan gaan om praktische zaken als een kapotte stoeptegel of verkeerd aangeboden afval, maar ook om foute bejegening of een onduidelijke brief of website.

Juist door meldingen heeft de gemeente de mogelijkheid om zichzelf te verbeteren. Meldingen kunt u doen via de website (http://www.denhaag.nl/home/contact.htm) of via de app. De app is specifiek bedoeld voor meldingen in de openbare ruimte: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Melding-openbare-ruimte.htm.

De website en app kunnen in onze ogen ook beter, maar dat mag ons er niet van weerhouden om zaken te melden die niet goed gaan. Meldingen geven de gemeente de kans om het beter te doen. Meld dus vooral! Krijgt u geen respons van de gemeente? Loopt u vast in het proces? Schroom dan niet om contact te zoeken met onze fractie!