Door op 9 april 2015

Scheveningen Bad is ook voor wijkbewoners!

Woensdag 8 april spraken we in de commissie over de brief ‘De Kust Gezond’ van wethouder Revis. Deze brief gaat over de toekomst van Scheveningen Bad. De PvdA is blij met de ontwikkeling van Scheveningen Bad. Goed wonen, recreëren en werken staan centraal. De PvdA wil dat Scheveningen Bad niet alleen voor toeristen is maar ook voor de wijkbewoners en alle andere inwoners van onze stad.

Daarom moeten de ontwikkelingen in Scheveningen Bad in overleg met bewoners en ondernemers tot stand komen. De PvdA wil dat de gemeente in een vroeg stadium belanghebbenden betrekt bij de planvorming. Het is positief dat de wethouder met bewoners en ondernemers in gesprek is en we hopen dat hij in de toekomst in gesprek blijft. De bewoners hebben meer dan duidelijk gemaakt dat ze willen meedenken. Ze staan positief tegenover realistische ontwikkelingen en plannen. Dat is waardevol en moet de gemeente koesteren.

Het wonen in een badplaats brengt natuurlijk lusten en lasten met zich mee. De belangen van ondernemers en bewoners moeten in balans zijn. Het is dan goed om als overheid voorspelbaar te zijn; bewoners moeten weten welke regels er gesteld zijn aan overlast van geluid, stank en drukte op topdagen en evenementen. Die regels moeten gehandhaafd worden. Op die manier manage je verwachtingen en dat verkleint problemen of spanningen tussen bewoners en ondernemers.

Fiets en OV stimuleren

De wethouder is in zijn brief niet heel specifiek over de verkeersafwikkeling en de samenhang van het verkeer met aanliggende wijken. Goed Openbaar Vervoer is nodig naast bereikbaarheid te voet, fiets en auto. Nog meer parkeergarages bouwen om autoverkeer te faciliteren is niet de oplossing. Betere aansluiting van parkeergarages net buiten de stad met het OV – zoals de Strandexpres in Hoornwijck – zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.

Ook moet het voor fietsers nog aantrekkelijker worden om naar Scheveningen Bad te fietsen. Dat betekent voor de PvdA: geasfalteerde fietspaden en goede stallingsmogelijkheden.