Door Martijn Balster op 24 mei 2016

Schokkende nieuwe cijfers over gezondheidsverschillen

In de Haagse aandachtswijken leven mensen net zo lang in goede gezondheid als in Zuid-Sudan, Mali en Burundi, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van GGD-Haaglanden. Daarom hebben we samen met de HSP, D66, SP en GroenLinks naar aanleiding van de berichtgeving schriftelijke vragen gesteld.

Recent is de nieuwe Nota Volksgezondheid 2015-2018 vastgesteld. Deze was voor ons te weinig ambitieus en concreet. Vandaar dat wij hebben gepleit voor Haagse decenniumdoelen om de enorme gezondheidsverschillen terug te dringen: weten waar we staan en meten waar we precies naar toe willen. Ons voorstel is breed omarmd in de raad. We zien nu opnieuw hoe hard het nodig is. Het is onverteerbaar dat mensen in minder goede wijken circa 35 jaar in slechte gezondheid leven, tegen 16 jaar in Benoordenhout.

Het is tijd voor serieuze actie om de gezondheidsverschillen terug te dringen. Als het definitieve GGD-rapport er is, zullen we de GGD uitnodigen in de raadscommissie samenleving. We moeten het gesprek aan over hoe we deze immense gezondheidsverschillen klein kunnen krijgen. Het lijkt ons in elk geval verstandig om het ministerie van VWS hierbij in te schakelen, zodat met meer kennis, kunde en middelen kan worden geïnvesteerd in betere gezondheidskansen voor iedereen. We hameren al zo lang op het verkleinen van de gezondheidsverschillen, er wordt te weinig resultaat geboekt. Dit kunnen we niet langer accepteren.

We hameren al jaren op meer inzet op het bestrijden van gezondheidsverschillen, o.a. bij onze inbreng bij de Nota Volksgezondheid: ‘Grote gezondheidsverschillen in de stad zijn volstrekt onaanvaardbaar’ (10 februari 2016),  ‘#InDeRaad: Gezondheidsverschillen, samen krijgen we ze klein’ (3 maart 2016).

Lees ook: ‘Gezondheidsverschillen schokken Haagse politiek’ op AD.nl.

 

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster