Door op 1 oktober 2015

Schone stad: mét bewoners!

Woensdagavond spraken we in de commissie Leefomgeving over het programma ‘een schone stad’. Iedereen is natuurlijk voor een schone stad. Maar hoe realiseer je dat? Het vergt een enorme inzet van de gemeente om de stad schoon te houden. Gelukkig lukt dat steeds beter.Veel Hagenaars vinden hun buurt schoner dan in voorgaande jaren. En veel Hagenaars bieden hun afval goed aan. Maar het is nog niet schoon genoeg in Den Haag. Het is nog te vaak, op te veel plekken, te vuil. Het is belangrijk dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Maar daar waar ze dat niet doen, mogen buren, buurtgenoten en bezoekers daar niet de dupe van zijn. Als er meldingen binnenkomen omdat het te vies is, moet er ook snel actie ondernomen worden of het nu gaat om hondenpoep of bijplaatsingen bij de ondergrondse restafvalcontainers. De wethouder gaat zorgen dat er na meldingen nog vaker wordt teruggekoppeld door de gemeente. Blijf dus vooral melden!

De PvdA vind het belangrijk dat bewoners, bewonersorganisaties en stadsdelen worden betrokken bij het bepalen van de prioriteiten. De teams van de gemeente worden breder en flexibeler, zodat er beter ingespeeld kan worden op de behoeften vanuit de wijk. Daarbij worden ook de meldingen meegenomen. De band met de stadsdelen zal daarbij verstevigd worden.

Een van de zaken waar wij veel klachten over krijgen zijn de bijplaatsingen bij de ondergrondse restafvalcontainers. Woensdagochtend sprak ik Saskia Bake. Zij deed 130 meldingen bij de gemeente! De problemen duurde voort, zonder dat er werd opgetreden. Dat is frustrerend om mee te maken. Gelukkig is het sinds twee weken – eindelijk – een stuk schonen, dankzij extra inzet van de gemeente. Hopelijk komt er snel een structurele oplossing op deze plek en op andere plekken waar veel overlast is. Zie hierover het item dat Ivar Lingen maakte op DHFM. De wethouder gaf tijdens de commissievergadering aan er naar te streven altijd binnen één dag bijplaatsingen op te halen; ook in het weekend.

 

 

In rotzooi wil niemand wonen. Daarom moeten alle straten van Den Haag op orde zijn: schoon, heel en veilig. Dat geldt zowel voor het Statenkwartier als voor de Schilderswijk. En wil je een buurtfeest organiseren? Dan moet dat kunnen. Zo heeft elke bewoner een stem in eigen wijk. #elkestraatoporde