Door op 10 november 2013

Schouders eronder, dat werkt!

PvdA Den Haag presenteert ontwerpverkiezingsprogramma

Het bestuur van de PvdA Den Haag presenteert vandaag het ontwerp verkiezingsprogramma: Schouders eronder; dat werkt. De PvdA zet de komende periode in op meer banen, investeert fors meer in onderwijs, duurzaamheid en de bestrijding van armoede in de stad.

PvdA-lijsttrekker Rabin Baldewsingh: “Mensen hebben recht op fatsoenlijke zorg, een veilige buurt en een fatsoenlijk inkomen. Juist in deze crisis laten we als stad zien wie we echt zijn. Ik wil er daarom samen met Hagenaars – van alle komaf – aan bijdragen dat de werkloosheid verdwijnt en dat de mensen die het moeilijk hebben, echt geholpen worden.”

De PvdA kiest daarnaast nadrukkelijk voor de stadsdelen. Of het nu gaat om Scheveningen, Laak of Transvaal, Hagenaars moeten meer invloed krijgen op de inrichting van de eigen buurt. Kleinschalig initiatief moet veel meer beloond worden. De PvdA wil samen met buurtbewoners de uitdagingen rond verkeer, de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk met Haags lef aanpakken. Ook de zorg wordt in de buurt georganiseerd. Daar wordt 35 miljoen extra voor gereserveerd.

Afdelingsvoorzitter Rabarison is enthousiast over de manier waarop het programma tot stand is gekomen: “Je ziet door het hele programma heen dat het is geschreven door de leden uit alle delen van de stad. Het straalt een grote ambitie uit om het leven in buurten en wijken samen met de mensen die daar wonen mooier en beter te maken. Ik merk dat het programma energie oproept in de afdeling en in de stad. Dat geeft vertrouwen voor de verkiezingen.”

De leden van de PvdA spreken op dinsdag 26 november over het verkiezingsprogramma, waarna het officieel zal worden vastgesteld.

Het ontwerpverkiezingsprogramma kunt u hier downloaden.