Door op 24 januari 2014

Schriftelijke vragen over mobiele onbereikbaarheid Leidschenveen

De PvdA zet zich in voor een stad waarin iedereen meetelt, die toegankelijk is en waar iedereen een gelijke kans krijgt om zich te ontplooien. Goede telefonische bereikbaarheid is dan in deze moderne tijd een voorwaarde. De PvdA schrok dan ook van de berichtgeving in het AD vanochtend waarbij de slechte mobiele telefoon ontvangst in Leidschenveen aan de orde werd gesteld. Voor de PvdA is het belangrijk dat iedereen mee kan doen, daarom vragen wij een actieve inzet van het college om de mobiele onbereikbaarheid van Leidschenveen op te lossen.

Op basis van artikel 38 van het Reglement van Orde stellen wij het college de volgende vragen:

  1. Kent u het bericht uit AD dat het bereik met de mobieltelefoon zeer slecht is in grote delen van Leidschenveen?
  2. Bent u met ons van mening dat de telefonische bereikbaar van een grote stad als Den Haag altijd in orde moet zijn?
  3. Kunt u ons informeren welke stappen u heeft genomen en gaat nemen om de telefonische bereikbaarheid van heel Den Haag te garanderen? Zodat er snel een oplossing wordt gevonden voor Leidschenveen.
  4. Zijn er bij u weten andere plekken in de stad waar dit probleem speelt? Zo ja, welke maatregelen worden er genomen om dit op te lossen?

 

Lobke Zandstra                Jos de Jong
PvdA                                   PvdA