Door op 25 mei 2016

Schuldhulpverlening geeft mensen met schulden kans op goede toekomst

Vandaag is het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 gepresenteerd. Een plan van aanpak waarmee een grote wens van de PvdA in werking wordt gezet. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vorig jaar heeft de PvdA gevraagd werk te maken van de enorme schuldenproblematiek in Den Haag. Jongeren met 20.000 euro schuld, gezinnen met 40.000 euro schuld. Het zijn helaas geen uitzonderingen.

Bijna een op de vijf huishoudens in Den Haag heeft te maken met schulden. In Moerwijk zit in sommige wijken 95 procent van de Hagenaars in de schulden. Een ongelofelijk aantal. Het aangaan van een schuld is veel gemakkelijker dan hulp inschakelen. Schulden leiden tot allerlei andere sociale en gezondheidsproblemen. Mensen die door de financiële zorgen niet meer toekomen aan een fatsoenlijke dagbesteding en met psychische problemen en andere gezondheidsklachten te kampen krijgen. Mensen die geen licht meer zien aan het eind van de tunnel. We vroegen om een aanpak die werkt. Een aanpak die mensen structureel uit de financiële sores moet krijgen, met perspectief op een schuldenrvrije en schuldenzorgeloze toekomst.

De PvdA heeft het college gevraagd diverse maatregelen te nemen. Het betreft het ruimer toepassen van methoden om mensen op vrijwillige basis de vaste lasten te laten afdragen in ruil voor een korting van corporatie, energieleverancier en zorgverzekeraar. Meer inzet van schuldenexpertise in de sociale wijkzorgteams. Inzet van meer budgetcursussen. In overleg te gaan met het rijk over een betere aanpak. Het opzetten van preventieacties i.s.m. bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. En met het Rijk in overleg te treden over een goede aanpak van de schuldenproblematiek, aangezien de meeste schuldeisers rijksinstellingen zoals de Belastingdienst, het CJIB en DUO betreffen.

Vandaag presenteerde het college een zeer ambitieus plan. Dit moet een keerpunt worden als het gaat om schulden in onze stad. Preventie moet voorop staan: voorkomen is beter dan genezen. De bestaande problematiek moet worden aangepakt, maar het plan zet ook duidelijk in op preventie. De PvdA ziet veel van haar suggesties terug in het plan.

Het plan is opgezet voor iedereen in de stad met schulden, maar er is speciale aandacht voor jongeren met schuldenproblematiek. In Den Haag gaat het om 18.000 jongeren met een gemiddelde schuld van 11.000 euro. Via het Jongeren Perspectief Fonds wordt jongeren een aflossingsvoorstel gedaan in ruil voor kwijtschelding van het grootste deel van de schuld. Hier staat terecht een tegenprestatie tegenover. De jongere betaalt de schuld terug door te investeren in zijn of haar toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door een opleiding te volgen of te gaan werken, in combinatie met vrijwilligerswerk. De tegenprestatie is bindend. Voor zowel mensen met schulden als de samenleving is het beter als mensen weer perspectief krijgen. Zeker als het jongeren betreft die anders hun hele leven moeten opboksen tegen deze problematiek, en vervolgens het gevaar op de loer ligt nog verder af te glijden.

Het is belangrijk dat het Rijk en de gemeente samen optrekken in de aanpak van de schuldenproblematiek. Deze week maakte staatssecretaris Klijnsma haar plan bekend om mensen met zware schulden bij het incasseren van schulden een adempauze te verlenen van maximaal een half jaar om hun financiële huishouding beter op orde te krijgen. Een hulptraject heeft op deze manier meer kans van slagen.

De aandacht voor de enorme problematiek en de lancering van het plan is de eerste stap. Nu is de uitvoering van het grootste belang. We moeten de mensen bereiken zodat ze zich aanmelden voor hulpverlening. Mensen moeten snel en effectief geholpen worden hun leven weer op orde te krijgen. Mensen die al problemen hebben moeten structureel uit de financiële zorgen komen, bij anderen moet preventief worden opgetreden. Zodat iedereen perspectief heeft op een schuldenvrije en schuldenzorgeloze toekomst.

Wil je meer weten of hier over doorpraten met ons? Neem contact op met PvdA-raadslid Bülent Aydin via bulent.aydin@denhaag.nl of (06) 37 15 43 03.