Door Lobke Zandstra op 30 juni 2011

Spreidingsplan Haagse bibliotheken

De afgelopen weken heb ik vrijwel alle Haagse bibliotheken bezocht en heb ik veel mensen gesproken die gebruikmaken van de bibliotheken. Kinderen die huiswerk maken of een boek lezen, volwassenen die lessen mediawijsheid volgen en buurtbewoners die vechten voor het voorbestaan van hun filiaal. Het sluiten van de wijkbibliotheken is een pijnlijk besluit.

We kunnen ons het ongenoegen van de gebruikers van de zes vestigingen dan ook goed voorstellen. Zij verliezen een goed functionerende voorziening in hun wijk. Toch komt de fractie na het grondig bestuderen van alle beschikbare informatie en het bekijken van mogelijke alternatieven tot de conclusie dat we de afgesproken bezuiniging niet kunnen realiseren zonder wijkfilialen te sluiten. Wij zullen ons hier bij neerleggen.

Voor de PvdA is het wel een harde voorwaarde dat de vervangende voorzieningen gerealiseerd zijn voordat er een bibliotheek sluit. De wethouder heeft de fractie dit gegarandeerd. We zullen dat proces de komende anderhalf jaar op de voet volgen en is dan ook blij met de toezegging van de wethouder dat ze ons hierover driemaandelijks zal informeren. D66 diende hierover, mede namens ons, een motie in over dit proces.” Deze motie werd aangenomen. De motie die de PvdA en D66 indienden voor een verblijfsvoorziening in de Schilderswijk haalde het helaas niet.

Zie ook het artikel dat ADHC hierover schreef >>

(Tekst naar aanleiding van de raadsvergadering van 30 juni 2011)

Lobke Zandstra

Lobke Zandstra

Lobke is Raadslid en kandidaat-raadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ze heeft een lange staat van dienst in de Haagse politiek, hoewel ze pas 38 jaar is. Haar contacten met andere partijen en haar politieke instinct zijn ongeëvenaard. Daarmee voegt ze veel aanzien toe aan de PvdA-fractie. Lobke wil zich de komende periode nadrukkelijk

Meer over Lobke Zandstra