Door op 4 mei 2017

Stel je kandidaat voor de gemeenteraad, het lijsttrekkerschap of het bestuur

Dit is hét moment om actief te worden binnen de PvdA Den Haag. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is de afdeling op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraad. Bij een kandidatenlijst hoort ook een lijsttrekker. Daarnaast zijn in het afdelingsbestuur twee functies vacant.

Wij zoeken twee leden die het bestuur willen komen versterker. Tot slot heeft de afdeling altijd behoefte aan enthousiaste leden die zich willen inzetten voor de partij. Dit kan in bestaande verbanden, zoals werkgroepen, wijkteams en commissies of in nieuwe (tijdelijke) verbanden.

Gemeenteraad
Woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De PvdA Den Haag is op zoek naar kandidaten voor het raadslidmaatschap. Tijdens de algemene ledenvergadering in december is de profielschets vastgesteld. Klik hier voor de profielschets.

Voor de voordracht van de kandidatenlijst heeft de ledenvergadering een kandidaatstellingscommissie aangesteld. In de commissie hebben plaats: Mariette Hamer, Koen Baart, Dorothee van der Donk, Olivia Lin, Maarten Sinnema, Hannie Vlug, Riet Köper, Hodo Essa en Abdessamad Taheri.

Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk zaterdag 10 juni een motivatiebrief en een cv [email protected] De commissie zal na een zorgvuldig selectietraject een voordracht door voor de ledenvergadering in oktober. Voor meer informatie over de procedure klik hier. Voor verdere vragen, neem contact op met de commissie.

Lijsttrekker
De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing zal worden aangevoerd door een lijsttrekker. Zij of hij zal het boegbeeld van de PvdA Den Haag zijn. Tijdens de algemene ledenvergadering in december is geen aparte profielschets voor een lijsttrekker vastgesteld. Wel is er in de profielschets voor gemeenteraadsleden opgesteld waarin ook elementen terugkomen die voor de lijsttrekker van toepassing zijn.

Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk dinsdag 16 mei een motivatie [email protected] Indien er meerdere kandidaten zijn voor het lijsttrekkerschap zal een ledenraadpleging worden gehouden tussen 7 en 14 juni. Voor meer informatie over de procedure klik hier. Voor verdere vragen, stuur een e-mail of neem contact op met Paulien van der Hoeven (06 – 2830 3328).

Bestuur
In goede harmonie hebben twee bestuursleden zich teruggetrokken uit het afdelingsbestuur van de PvdA Den Haag. We zoeken daarom twee nieuwe bestuursleden voor het komende jaar. De termijn stopt dus tegelijk met die van het huidige bestuur, begin mei 2018. We zoeken in het bestuur versterking op de onderwerpen: vrijwilligers, coördinatie wijkteam, campagne en relatiebeer. De gewenste taakverdeling zal in het sollicitatiegesprek aan de orde komen. Klik hier voor de profielschets.

Voor de voordracht van twee nieuwe bestuursleden aan de algemene ledenvergadering heeft het afdelingsbestuur een kandidaatstellingscommissie aangesteld. In de commissie hebben plaats: Jeltje van Nieuwenhoven, Sahar Shirzad, Paulien van der Hoeven en Joost Nuijten.

Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk dinsdag 9 mei een korte motivatiebrief en een cv [email protected] De commissie zal na een zorgvuldig selectietraject een voordracht doen voor de volgende ledenvergadering. Voor verdere vragen, stuur een e-mail of neem contact op met Paulien van der Hoeven.

Werkgroepen, wijkteams en commissies

Je kan je op veel manieren inzetten voor de afdeling. Er zijn werkgroepen die inhoudelijke thema’s uitdiepen, wijkteams die de verbinding leggen tussen de PvdA en hun wijk en commissie die het bestuur ondersteunen in haar taken. Ook is er een ombudsteam voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in de omgang met bureaucratie. Zie voor een volledig overzicht de website.

Ook buiten deze verbanden kunnen we jouw ideeën, vaardigheden en inzet goed gebruiken; kom naar onze activiteiten, doe mee met de campagne en denk mee tijdens algemene ledenvergaderingen. Voor verdere vragen neem contact op met Kai Yin Or (06 – 4244 1831) of Mikal Tseggai (06 – 8147 8834)

Voor meer informatie over de vacatures, procedures of vragen daarover, schroom vooral niet om contact te zoeken met het bestuur.