Door op 7 december 2016

Stem voor de Haagse moties & amendementen!

De commissie partijdemocratie wilt jullie nog een keer oproepen naar het Stemlokaal te gaan om te stemmen op de amendementen op het verkiezingsprogramma 2017. Jullie hebben van Hans Spekman (het partijbestuur) daarover een email ontvangen met een link (onder andere op 2 december jl.). Het onderwerp van deze mail was: “Herinnering: stem mee in het Stemlokaal” van “PvdA | Ledendemocratie”

Als Haagse afdeling hebben we ca 10 amendementen erdoor gekregen, als ook een motie, met name in de hoofdstukken zorg (hoofdstuk 8), open diverse samenleving (hoofdstuk 1), en werk (hoofdstuk 5). We zullen als Commissie Partijdemocratie op de aanstaande ledenvergadering een korte toelichting hierop geven. Alle moties waar als indiener Den Haag, Paulien van der Hoeven of Ernst van Bemmelen bij staat zijn van onze afdeling. Als je snel wilt stemmen is er de optie om op alle andere moties blanco te stemmen.

Voor nu: ga online naar het Stemlokaal en stem. Het is kort dag, er is nog tijd tot 8 december 2016 23:59 uur.