Door op 3 maart 2015

Stemmen woensdag 18 maart

Binnenkort kun je per persoon twee keer stemmen op de PvdA. De eerste stemkaart is voor de Provinciale Statenverkiezing, de tweede voor het Hoogheemraadschap Delfland. Bewaar beide stemkaarten goed en wandel 1 keer naar het stembureau voor 3 keer invloed.

Via de Provinciale Staten heb je ook invloed op de Eerste Kamer. In Zuid-Holland geldt: 3 Statenleden kiezen 1 Eerste Kamerlid. Een grote PvdA-Eerste Kamerfractie is voor ons kabinet belangrijk. Laat Lodewijk met zijn collega’s verder werken aan een Nederland dat weer jaren mee kan. De crisis is door hebzucht veroorzaakt, maar wij nemen nu wel verantwoordelijkheid bij de aanpak ervan.

Ook in de Provinciale Staten en het Hoogheemraadschap gaan PvdA’ers voor sterk en sociaal. In Zuid-Holland zijn de speerpunten de komende vier jaar: meer en eerlijk werk, goede fiets- skeeler- en wandelpaden en lekker groen om te ontspannen net buiten de stad, meer fietsplekken bij stations, het natuurnetwerk afmaken en goed openbaar vervoer.

In het Hoogheemraadschap gaat de PvdA voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting voor minima, lagere tarieven voor ingezetenen, recreatie op en rond het water en water zo schoon dat Maxima mee kan doen met een zwemtocht in de Hofvijver.

In de verkiezingsprogramma’s staan de plannen voor de komende vier jaar uitgebreid beschreven. Deze vindt je op de website van de PvdA Zuid-Holland.

Meer weten? Kijk op:

http://www.pvdazuidholland.nl/ en https://www.facebook.com/pvdazh

https://www.facebook.com/pages/PvdA-Hoogheemraadschap-Delfland