Door op 14 januari 2016

Stop misbruik werkervaringsplekken

De PvdA is geschrokken van de berichten van het Meldpunt Stagemisbruik van FNV Jong en de aflevering van het programma de Monitor van 3 januari. Daaruit blijkt dat in sommige sectoren, voornamelijk in de geestelijke gezondheidszorg, starters via een werkervaringsplek (WEP) worden ingezet als goedkope arbeidskrachten.Er is geen fatsoenlijke begeleiding en er wordt afgerekend op gedraaide productie, bijvoorbeeld een minimaal aantal intakes wat een beginnend psycholoog moet afwerken in een week – en dat werk maanden lang voor alleen een boekenbon of een kleine stagevergoeding. Afgestudeerden durven hier geen melding van te maken bij de inspectie omdat ze bang hun plek te verliezen.  Dat PvdA vindt dit niet eerlijk.

Een werkervaringsplek is een fantastische manier om onder goede begeleiding ervaring op te doen en te leren. Maar niet op deze manier. Nu de gemeente door de decentralisatie van de Jeugdzorg en de Wmo verantwoordelijk is voor de inkoop van een deel van de geestelijke gezondheidszorg, kan de gemeente eisen stellen waar werkervaringsplekken aan moeten voldoen: goede begeleiding, gericht op het leerproces van de starter en de ruimte om ervaring op te doen.

De PvdA stelt daarom vragen of de gemeente voorwaarde kan stellen als het gaat om  werkervaringsplekken bij organisaties waar de gemeente zorg inkoopt. Het kan nooit de bedoeling zijn dat een WEP’er werk doet wat een volwaardige arbeidskracht, met bijbehorende beloning, hoort te doen. Daarom stelden raadsleden Bülent Aydin en Martijn Balster schriftelijke vragen, ook na signalen van de Jonge Socialisten, om te onderzoeken of er misstanden in Den Haag bekend zijn en of deze eisen kunnen worden meegenomen in het toekomstige inkoop- en subsidiebeleid. FNV Jong laat weten klachten te hebben ontvangen over organisaties die ook actief zijn in Den Haag.


Elke inwoner van onze stad is gebaat bij goed werk. Goed werk is een voorwaarde voor een gelukkig leven. Iedereen verdient een baan. Als je er klaar voor bent, goed geschoold en wel. Maar ook als het niet lukt om te werken door omstandigheden, als je er even uit bent geweest of een opstapje kunt gebruiken. Dan laat de PvdA je niet in het diepe vallen. Ook mensen zonder baan en met minder te besteden, verdienen alle kansen als ieder ander. Daarom helpen we daarbij. Dat is solidariteit. #iedereengoedwerk