Door op 3 mei 2015

Straatvegers in vaste dienst gemeente (NOS)

Hagenaars die met behoud van een uitkering als straatveger werken, krijgen een vaste aanstelling. Vanaf september neemt de gemeente 260 straatvegers in dienst.

Ze krijgen daarmee een volwaardige baan met het loon dat daarbij hoort, zegt wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA). “Mensen die werk verrichten, dienen hiervoor ook een inkomen te krijgen.”

Uitkeringsgerechtigden die nu als straatveger werken, komen als eerste in aanmerking voor de nieuwe banen. Voor degenen die niet geschikt blijken voor dit werk, zoekt de gemeente een andere baan.

Met de vakbonden zijn afspraken gemaakt over het dienstverband. Het loon van de straatvegers zal maximaal 120 procent van het minimumloon zijn. Voor iemand van 23 jaar of ouder is het minimumloon 1501,80 euro per maand.