Door op 29 april 2015

Straks 4 x B: bed, bad, brood en goede begeleiding

De PvdA vindt dat Den Haag door moet op de ingeslagen weg. Een fatsoenlijke bed, bad en brood voorziening waar voldoende tijd is en mogelijkheden zijn voor begeleiding van uitgeprocedeerde vreemdelingen. PvdA-fractievoorzitter Balster: “een stad van recht en vrede is dat aan zijn stand verplicht. Wij kunnen het asielbeleid in de gemeenteraad niet veranderen, maar wij hebben wel een zorgplicht: iedereen een dak boven het hoofd.”

Vorige week woensdagavond heeft het kabinet een compromis bereikt over de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen. Voor Den Haag verandert er aan de opvang niets als het aan de PvdA ligt. Balster: “We moeten ons voorbereiden op een grotere instroom uit omliggende gemeenten. Ik weet niet of de sluiting van opvangplekken elders haalbaar en wenselijk is, maar als dit plan doorgaat moet Den Haag de financiering en de plekken moet krijgen die nodig zijn om de grotere groep uitgeprocedeerde vreemdelingen fatsoenlijk op te vangen.”

4xB: ook begeleiding

Daar hoort voor de PvdA ook goede begeleiding – een vierde b – bij. In Den Haag wordt aan de Zilverstraat op dit moment nog aan 14 mensen zonder status opvang geboden. Deze groep was eerder ca. 60 personen. Dankzij goede begeleiding door onder meer Vluchtelingenwerk en Stichting Stad en Kerk is voor een groot deel duidelijk geworden wat de toekomst is: soms een nieuwe vreemdelingenprocedure, soms terugkeer naar het land van herkomst. Balster: “Als mensen zich melden en zich bekend maken, zie je dat wanneer je tijd neemt voor goede begeleiding het mogelijk is om mensen nieuw perspectief te bieden. Vervolgens mensen weer opjagen om haast te maken of dreigen met ‘op straat zetten’, past daar niet in. Dat gaan we in Den Haag dus ook niet doen.”

De PvdA pleit al jaren voor een goede oplossing voor uitgeprocedeerde vluchtelingen die eerst in een tentenkamp aan de Koekamp en later in de Sacramentskerk verbleven. Mede daardoor is er in Den Haag de afgelopen maanden een goede oplossing gevonden. Balster: “het ontbrak nog aan structurele financiering door het Rijk. De gemeente Den Haag heeft eerst een deel betaald, uiteindelijk kwam het Rijk tijdelijk over de brug. Nu moet er structurele financiering komen.”

De Haagse sociaaldemocraten zijn blij met de stellingname van burgemeester van Aartsen dat Den Haag sowieso zal doorgaan met de bed-bad-en-broodregeling. Balster: “Het allerbelangrijkste is een dak boven ieder hoofd. Hier zal het huidige nieuwe plan van de regering aan moeten worden getoetst: het feit of iedereen een dak boven zijn of haar krijgt. In de stad Den Haag hebben we dat nu goed geregeld en daar moeten we mee door gaan. Zorgen dat iedereen recht heeft op de basisvoorwaarden voor een menswaardig bestaan.”

De PvdA heeft samen met de Haagse Stadspartij schriftelijke vragen gesteld over de huidige voorzieningen. U vindt deze vragen hier.