Door op 4 augustus 2014

“Tast recht demonstratie niet aan, maar bestrijdt antisemitisme en racisme”

Recente demonstraties in Den Haag hebben onrust veroorzaakt. De PvdA staat pal voor het recht van iedereen om te demonstreren. Ongeacht het onderwerp en de verkondigde mening. Heel zorgelijk zijn echter de racistische en antisemitische uitlatingen bij enkele demonstraties. Bepaalde groepen in de Haagse samenleving voelen zich daardoor bedreigd. Het is dan ook goed dat het Openbaar Ministerie uitzoekt of en door wie strafbare feiten zijn gepleegd en zo nodig tot vervolging overgaat. Hoe dit zal uitpakken is iets waar de politiek niet over moet speculeren.

De PvdA steunt het collegebeleid in deze. In een recente brief aan de raad heeft het college nog eens benadrukt de antisemitische en racistische uitingen gericht te willen aanpakken.

Demonstraties vooraf verbieden op grond van de inhoud kan de burgemeester echter niet. Iedereen heeft in Nederland en Den Haag het recht om te demonstreren. Een verbod kan alleen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Tegen mensen die in een demonstratie rechtstreeks aanzetten tot haat, geweld of discriminatie moet altijd worden opgetreden, vindt de PvdA. Dit kan zijn door rechtstreeks ingrijpen door de politie dan wel door vervolging door het OM achteraf. Het is aan de politie, OM en burgemeester om deze situaties te beoordelen en op basis van hun expertise waar nodig in te grijpen. De PvdA heeft er het volste vertrouwen in dat dit goed gebeurt.