Door op 4 maart 2014

Teken voor reanimatie-onderwijs!

12% van de mensen die op straat een hartstilstand krijgen overleeft het. Hoe sneller de hulp hoe groter de kans van overleven. En – bij overleven – hoe hoger de kwaliteit van leven uiteindelijk is. Vooral als er een AED aanwezig is nemen de kansen toe. 

Daarom is het van groot belang dat iedereen kan reanimeren en dat er overal in onze stad AED’s hangen.

Op een aantal scholen wordt momenteel al reanimatie-onderwijs gegeven. Wat mij betreft zou dat op alle Haagse scholen moeten gebeuren. Een goede reanimatie en het gebruik van een AED zorgt er voor dat het aantal overlevenden van een hartstilstand behoorlijk toeneemt.

Teken daarom de petitie van de Hartstichting om er voor te zorgen dat alle jonge Hagenaars niet aan de kant hoeven te blijven staan als iemand door een hartstilstand getroffen wordt. Teken petitie >>