Door op 26 april 2013

Tempo maken met versmalling Rijswijkseweg

PvdA en CDA willen dat het college snel met een uitvoeringsvoorstel komt om de Rijswijkseweg eenbaans te maken. In Rijswijk wordt begin volgend jaar al overgegaan tot versmalling vanHaagweg*, de weg die doorloopt in de Rijswijkseweg. De werkzaamheden aan deze doorgaande weg zouden wat CDA en PvdA betreft goed op elkaar moeten worden afgestemd en aangesloten.

“Wij kunnen het niet verkopen dat volgend jaar eerst de Haagweg wordt opengebroken en pas veel later het Haagse gedeelte wordt aangepakt. Door de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen zullen gebruikers en omwonenden van deze weg aanzienlijk minder last ondervinden,” aldus Bakker (CDA) en Van Nieuwenhoven (PvdA).

De twee partijen hebben vorig jaar samen een motie ingediend die het gemeentebestuur opriep om over te gaan tot versmalling en herinrichting van de Rijswijkseweg, tot een groene en fietsvriendelijke straat met voldoende parkeergelegenheid. Het college heeft aangegeven met dit voorstel aan de slag te gaan. Wat CDA en PvdA betreft wordt in het eerste kwartaal van 2014 gestart met de werkzaamheden. Op hetzelfde moment als de Haagweg wordt aangepakt in buurgemeente Rijswijk.

De schriftelijke vragen vindt u hier >>