Door op 6 maart 2015

Terecht tóch extra aandacht voor transgenders in Den Haag

De PvdA in de Haagse gemeenteraad is blij dat in het actieprogramma Emancipatie (2015-2018) toch extra aandacht is gekomen voor transgenders in Den Haag. Bij een eerdere bespreking van het actieprogramma was de PvdA bezorgd over de weinige aandacht die transgenders in het actieprogramma kregen. In de nieuwe versie van het plan is er meer aandacht.

PvdA-raadslid Bülent Aydin: “Vaak wordt na het noemen van het woord transgender ingegaan op algemene maatregelen aangaande LHBT (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders), waarbij de focus vaak op homoseksualiteit ligt. Dat is ongelooflijk belangrijk, maar de acceptatie van transgenders net zo goed. Daarom wilden wij meer concrete maatregelen”.

Die concrete maatregelen zijn er nu. De gemeente wil extra aandacht voor de acceptatie van transgender door het actief verspreiden van de handleiding ‘Aandacht voor de T in LHBT beleid’ onder medewerkers binnen de gemeente, zoals de GGD, roze netwerken, maatschappelijke werk en zorg- en welzijnsinstellingen. Ook gaat de gemeente voorlichting geven en specifieke kennisoverdracht aan politiepersoneel, loketambtenaren (van gemeente, CWI en UWV) en personeel van zorg- en welzijnsinstellingen. De uitvoering gebeurt door Bureau Discriminatiezaken (BDZ), SHOP en het COC Haaglanden.