Door op 10 maart 2016

Toename aantal daklozen, wat is de situatie in Den Haag?

Vorige week bleek uit nieuwe cijfers van het CBS dat het aantal daklozen in Nederland tussen 2009 en 2015 fors is gestegen: met meer dan 13 duizend daklozen is dit een toename van 73% in vergelijking met de voorgaande jaren. Bovendien verblijft meer dan de helft van de daklozen met een niet-westerse achtergrond in de vier grote steden, waaronder Den Haag.

Het kan niet anders dan dat deze toename van het aantal dak- en thuislozen ook merkbaar is in Den Haag. Daarom heeft fractievoorzitter Martijn Balster samen met de HSP, GroenLinks en de SP schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder over de situatie in onze stad: Wat is de precieze stijging in Den Haag? Zijn de voorzieningen, zoals het aantal bedden in de nachtopvang, nog wel voldoende? Wat zijn de redenen voor deze toename, en moet het beleid om dakloosheid te voorkomen misschien worden geïntensiveerd?

Al eerder pleitte de PvdA met de HSP voor een permanente laagdrempelige opvang voor daklozen en een onvoorwaardelijke bed, bad en brood voorziening voor vluchtelingen waarvan de asielaanvraag is afgewezen. Vorig jaar stelde de PvdA vragen over het waarborgen van dagbesteding voor mensen met psychische problemen, dak- en thuislozen of mensen die dakloos dreigen te raken.

Bekijk hier de schriftelijke vragen