Door op 19 december 2012

Uitbreiding ‘Bolle-pilots’

Tijdens onze Schilderswijkconferentie op 24 november jl. bleek dat bewoners concrete ideeën hebben bij de inzet op veiligheid. Ik vind dat we meer op wijkniveau moeten regelen en dat bewoners meer betrokken moeten worden. Hiervoor schreef ik ooit ‘bewonersparticipatie en veiligheid’. Een voorstel waaruit de succesvolle ‘Bolle-pilots’ in Zeeheldenkwartier en Bezuidenhout voortkwamen. Hierbij bepalen bewoners, politie en gemeente samen de prioriteiten in een wijk op het terrein van veiligheid.

Het wordt tijd voor een Bolle-pilot in de Schilderswijk. Een structureel overleg tussen Schilderswijkers, gemeente en politie lijkt me sowieso een goed idee.

(Deze tekst is verschenen in de Stadskrant van 19 december 2012)