4 oktober 2016

Uitnodiging en stukken ALV

Beste partijgenoot van de PvdA Den Haag,

Op dinsdag 11 oktober in de avond vindt in het Korzo theater de eerstvolgende ledenvergadering van de PvdA Den Haag plaats. De agenda hiervoor is reeds op 21 september aan u toegezonden en is nogmaals aan deze mail toegevoegd. Op de agenda staat onder meer de verantwoording van de fractie, de voordracht voor de verkiezingsprogrammacommissie en het verenigingsplan. Tevens staat de begroting op de agenda.

Wilt u gebruikmaken van de rode taxi? Mail dan naar het afdelingsbestuur: afdeling@pvdadenhaag.nl

 

Resumerend ALV:

Bijeenkomst: ledenvergadering
Datum: dinsdag 11 oktober 2016
Tijdstip: 19:30 uur (inloop) 20:00 uur (aanvang vergadering)
Locatie: Korzo, Prinsestraat 42, 2513 CE Den Haag

Met vriendelijke groet,

Bestuur PvdA Den Haag

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij ons: afdeling@pvdadenhaag.nl