Van Buiten Beeld naar Binnenboord

11 april 2019

Er zijn te veel Haagse jongeren die buiten het zicht van de gemeente vallen. Het is hoog tijd om hen binnenboord te halen!

Den Haag is volgens de meest recente cijfers tien procent van alle jongeren tussen 15 en 27 niet actief en buiten zicht van de gemeente. Dat wil zeggen dat zij geen onderwijs volgen, geen uitkering ontvangen en geen werk hebben. Voor de Haagse PvdA is dit veel te hoog en moet dit zo snel mogelijk worden aangepakt. De PvdA stelt de volgende actiepunten voor om deze jongeren weer binnenboord te halen en aan de slag of aan het onderwijs te helpen:

1. Meer jongeren laten uitstromen in een werkontwikkeltraject: van 250 per jaar naar 400 per jaar.

In de afdoening van de motie staat dat er ieder jaar 250 jongeren uitstromen naar een werkontwikkeltraject. De PvdA stelt voor om dit aantal op te hogen naar 400 per jaar, zodat er over een periode van vijf jaar 2.000 jongeren dit werkontwikkeltraject volgen.

2. Start een intensieve voorlichtingscampagne over het gebruik van de LeerWerkCheque, waarmee jongeren werkervaring op kunnen doen op een leerwerkplek.

De gemeente Den Haag biedt werkgevers een vergoeding als zij hun bedrijf openstellen voor stageplekken of werkervaringsplekken. Door een voorlichtingscampagne te starten onder werkgevers en scholieren, kunnen we ervoor zorgen dat de bekendheid van deze mogelijkheid toeneemt en dat meer jongeren gebruik gaan maken van de LeerWerkCheque.

3. Biedt een voorlichtingspakket aan bij scholen, waarin de lokale mogelijkheden, rechten en plichten staan voor iedereen die in Den Haag ouder is dan 18.

Hierin zou meer informatie kunnen staan over hulp van de gemeente bij het vinden van werk, het aanpakken van schulden (bijvoorbeeld via een traject bij het JongerenPerspectiefFonds), maar ook waar je een uitkering kunt aanvragen en waar je terecht kunt als je thuis veel problemen hebt. Dit voorlichtingspakket zou een aanvulling kunnen zijn op de checklist die jongeren van 18 jaar al krijgen. Deze checklist zou uitgebreid kunnen worden met mogelijkheden voor jongeren die (nog) geen baan of opleiding hebben, en met informatie over loopbaanbegeleiding, begeleiding naar werk door het SPA of het aanvragen van een uitkering. Dit staat er nu niet in.

4. Behoud in het kader van het werkoffensief +500 de speciale aanpak voor jongeren van 18-27 die geen baan hebben en breidt deze verder uit.

Zorg ervoor dat de Servicepunten Arbeid genoeg middelen en capaciteit hebben om jongeren proactief op te blijven zoeken in de wijk. Kijk in samenspraak met onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en jeugdzorginstellingen of het mogelijk is gezamenlijke voorlichtingsactiviteiten te organiseren over het vinden van werk, zoals bijvoorbeeld meer banenmarkten op onderwijsinstellingen. In het kader van deze speciale aanpak voor jongeren, zouden zij bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan een buddy die hen helpt bij het vinden van een baan of een opleiding. Deze aanpak zou tevens gebruikt kunnen worden voor het activeren van vroegtijdig-schoolverlaters.

5. Biedt jongeren die net 18 zijn geworden en uitstromen uit de jeugdzorg proactief hulp aan bij het vinden van een baan of opleiding.

Jongeren die tot hun 18e in een jeugdzorginstelling hebben gewoond of werden begeleid door jeugdzorg, komen vaak in een kwetsbare situatie terecht zodra zij 18 worden: zij staan er dan alleen voor. Benader hen proactief, bijvoorbeeld in samenwerking met jeugdzorgorganisaties om hen hulp aan te bieden bij het vinden van een baan, vrijwilligerswerk of opleiding.