Door op 21 februari 2013

Veel onduidelijkheden decentralisatie jeugdzorg

De PvdA vindt dat er nog veel onduidelijkheden bestaan over de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente. Vanaf 1 januari 2015 is er één wet die over jeugdzorg gaat en ook één geldstroom. De gemeente is vanaf dat moment 100 procent verantwoordelijk. Dat proces moet je heel goed regisseren, anders gaat het fout.Wij vonden de brief die het college naar de raad stuurde nogal onduidelijk. Daarom hebben wij tijdens de commissievergadering behoorlijk wat kritische vragen gesteld. Mijn fractie pleit voor een zorgvuldig proces. Dit soort ingrijpende beslissingen moet je niet te snel willen nemen. Je kiest voor langere tijd een organisatievorm die ingrijpende gevolgen voor veel mensen kan hebben. De PvdA vindt verbetering van de samenwerking tussen professionals van groot belang. Anders gaan de kinderen in Den Haag er niet op vooruit. We blijven dit proces de komende periode goed in de gaten houden.

Lees hier de complete inbreng van de PvdA in de commissievergadering>>