Veel zorgen en vragen over de gasexplosie in Laak

13 juni 2019

Inbreng van Martijn over de het onderzoek naar de gasexplosie aan de Jan van der Heijdenstraat (12/06/2019)

Het was een vreselijke gebeurtenis afgelopen januari, de gasexplosie aan de Jan van der Heijdenstraat. Godzijdank zijn er geen mensen omgekomen. Maar het heeft mensen en families diep geraakt, zowel psychisch als fysiek als materieel. Door de hele buurt zat de schrik er goed in. Maar het was hartverwarmend om te zien hoe buurtgenoten elkaar te hulp schoten en hoe goed hulpverleners handelden. En ook hoe de familie het woord voerde, terwijl alle emoties nog door hen heen gingen.

Vorige week kwam het Staatstoezicht op de Mijnen met de eerste conclusies over de explosie. Er was geen schuldige, de leidingen waren broos, gescheurd. Maar eigenlijk kan dat niet: leidingen vallen stuk, of niet.

Twee opmerkingen daarover.

  • Laurens Katgerman ontkracht de aanname van het Staatstoezicht op de Mijnen dat leidingen niet broos kunnen worden. Als dit ook de aanname is onder de risico kwalificering, moeten we ons dan meer zorgen maken? Zo ja, welke conclusie kunnen we trekken?
  • In een onderliggend Kiwa-rapport wordt duidelijk dat de leiding onder spanning heeft gestaan. Een constructiefout. Dat was overigens al twee keer ontdekt, maar toen is er niets gedaan. Klopt dit? Wat betekent dit voor het schade verhaal?

Na het onderzoek bleef de indruk overeind dat niemand zich verantwoordelijk voelt of maakt voor de schade. Vanochtend las ik in de krant dat wethouder Van Tongeren de getroffen families geruststelt. Samen met Stedin zal er zorg worden gedragen dat het goedkomt met de afhandeling van de schade.

Bent u het met ons eens dat de volledige schade – gezien de constructiefout van de leiding – volledig verhaald moet worden op Stedin? Gaat u zich daarvoor inzetten? Gaat u ons daarvan op de hoogte houden?

Voorzitter, dan de zorg over risicovolle leidingen. Tot vorige week zullen veel Hagenaren zich niet bewust zijn geweest van het feit dat zij naast gevaarlijke leidingen wonen. En we hebben, helaas, gezien wat er kan gebeuren.

Een viertal vragen.

  • Klopt het dat leidingen broos kunnen worden? Wat betekent dit voor de risicoprofilering en de aanpak van de leidingen?
  • Gaat u leidingen versneld vervangen? Hier ook Stedin op aanspreken? Heeft de gemeente nog zoiets als een aandeelhoudersrelatie met Stedin?
  • Gaat u inspecties van leidingen verhogen en maakt u daarbij ook gebruik van de laatste technologie?
  • Wat gaat u doen om de voorlichting voor bewoners te intensiveren: over risico‚Äôs en over wat te doen bij gaslucht?