Door Martijn Balster op 11 april 2015

Veiligheid ongelijk verdeeld

Donderdag sprak de gemeenteraad over het integraal veiligheidsplan. Het plan is er op gericht om ook de komende jaren succesvol grote en kleine criminaliteit te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen. De PvdA staat vierkant achter de stevige ambities van het college. Tijdens de behandeling heeft fractievoorzitter Martijn Balster extra aandacht gevraagd voor burenoverlast, de veiligheid van ouderen en ‘het eerder ingrijpen’, wanneer kinderen dreigen te ontsporen.

In het bijzonder heeft de PvdA de aandacht gevestigd op de oneerlijke verdeling van veiligheid over de stad. In bepaalde wijken is de kans op een overval of misdrijf twee keer zo groot. ‘Dat is onacceptabel’, aldus Balster. Daarnaast moeten we oppassen dat we niet te veel de repressie in schieten. Balster: “als jongeren geen stage of baan meer kunnen krijgen omdat ze een keer iets hebben gestolen, dan is het hek van de dam. Dan leiden we ze op voor de straat en de criminaliteit. Dat mag en kan niet de bedoeling zijn.”

Ouderen en veiligheid

Drie weken geleden presenteerde de PvdA Den Haag het plan ‘Ouderen en Veiligheid’ in. Het plan richt zich op de veiligheidssituatie van ouderen. Balster: “hier moet de komende jaren extra aandacht voor zijn. Zeker nu ouderen langer thuis wonen, zullen we de nodige maatregelen moeten nemen.” De PvdA heeft het college gevraagd met een gedetailleerde reactie te komen. En die komt er, tot grote vreugde van de sociaal-democaten. “Dankzij de PvdA, staat de veiligheid van ouderen de komende jaren hoog op de agenda”, aldus Balster.

Veiligheid oneerlijk verdeeld

Het gaat goed met de veiligheid als je naar de Haagse cijfers kijkt. Maar tussen wijken zijn helaas nog immense verschillen. De PvdA becijferde in het debat in de gemeenteraad over de het integraal veiligheidsplan dat de kans op een misdrijf in Leidschenveen Ypenburg bijna drie keer zo groot is als in het stadsdeel Centrum. In Laak is de kans op een diefstal met geweld ruim drie keer groter (2,7 / 1000) dan in Segbroek (0,8 /1000). We zullen preciezer moeten achterhalen hoe dat komt. En, zo bepleitte Balster, “desnoods toch meer handhavingscapaciteit gaan inzetten in de wijken waar het minder goed gaat.” Het college gaat hiermee aan de slag via een gebiedsgerichte aanpak.

Woonoverlast

Overlast van een buur. Het gebeurt vaker dan je denkt. Zo’n 25 procent van de Hagenaars heeft regelmatig last van woonoverlast. Als dit niet ophoudt na ‘elkaar aanspreken’ of een melding bij de politie, kan dit grote gevolgen hebben. In sommige gevallen is echt sprake van zeer schrijnende situaties met grote emotionele gevolgen. Dat blijkt een ontzettend lastig problemen. Overlastgevers gedwongen laten verhuizen is niet alleen vaak ingewikkeld – zeker in een particuliere huursitiatie, het lost op de lange termijn het probleem niet op. Daarom heeft de PvdA er voor gepleit te experimenteren met de Groningse aanpak. Met deze aanpak wordt de dader voor de keuze gesteld: of straf, of iets doen aan de oorzaken van de overlast. Vaak gaat het om verslavingen, geen zinvolle vrije tijdebssteding, alcholmisbruik, schulden of anderszins.Experimenten in Groningen en in Groot Brittannië laten zien dat de daders vaker kiezen voor behandeling. Op de lange termijn is dit voor iedereen goed: voor dader, maar vooral ook voor slachtoffer. De burgemeester zal de raad later dit jaar informeren over mogelijkheden om hier in Den Haag mee aan de slag te gaan.

Er nog veel eerder bij zijn

Radicalisering, draaideurcriminaliteit, je zou het zo graag willen voorkomen. Want achter de hardnekkige daders die niet meer voor rede vatbaar zijn, gaan vaak geschiedenissen van problemen schuil. De PvdA ziet graag dat het college veel eerder aan de slag gaat met de symptomen van fout gedrag. Daarvoor is samenwerking met jeugd- en jongerenwerk en jeugdzorg vereist. Balster: “als kinderen tussen 6 en 12 vooral op straat te vinden zijn, dan kan je redelijk voorspellen hoe dit afloopt. Ik vind daarom dat we er veel eerder bij moeten zijn. Ik heb daarom het college gevraagd apart aandacht te geven voor kinderen die zeer jong al dreigen af te glijden.” Het college heeft aangegeven veel belang te hechten aan de samenwerking tussen politie, jeugdteams en welzijn in de wijken.

Verklaring omtrent het gedrag

De PvdA kreeg signalen dat jongeren na lichte vergrijpen soms geen Verklaring omtrent het Gedrag krijgen. Balster: “dat betekent simpelweg dat jongeren geen tweede kans kunnen pakken, juist als ze hun lesje hebben geleerd. Dat lijkt me een verkeerd signaal.” Hoofdofficier van Justitie Korvinus gaf in het debat met de raad aan dat hier op dit moment onderzoek naar wordt gedaan. De gemeenteraad zal hierover worden geïnformeerd. De PvdA blijft bezorgd en wacht de uitkomsten af.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster