Door op 10 november 2016

Verbeter nu kwaliteit opvang statushouders

De PvdA Den Haag is tevreden over de ambitie van de gemeente Den Haag om in 2017 bijna 1700 statushouders op te vangen. De verplichte taakstelling van de overheid leidt waarschijnlijk tot het opvangen en de huisvesting van 1000 mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. Daarbovenop komt de extra ambitie van 700 statushouders, die – tot grote teleurstelling van de PvdA – niet al in 2016 aan Den Haag konden worden gekoppeld. “Het is cruciaal dat de stad van Vrede en Recht pal staat voor ruimhartige opvang, al blijft het teleurstellend om te moeten constateren nu een jaar achter te lopen, aldus fractievoorzitter Martijn Balster.”

Zelfstandige woningen

Er komen meer zelfstandige woningen voor vluchtelingen in Den Haag. Dat is goed nieuws, want als vier onbekenden een huis moeten delen, is dat niet altijd even prettig. Bovendien heeft het college daarmee oog voor het probleem van de zogenoemde ‘kostendelersnorm’. Balster: “Vluchtelingen met een status houden nauwelijks leefgeld over als ze een woning moeten delen, omdat ze een deel van de bijstand dan in moeten leveren. Door mensen zelfstandige woningen te geven, kunnen mensen beter tot rust komen en sneller integreren, zeker als ze zich over de financiën geen zorgen hoeven maken.”

De PvdA vindt dat nu alle aandacht gericht moet zijn op een goede integratie en taalbeheersing van statushouders. Met het plan ‘Warm welkom’ – dat in 2016 door PvdA, GL, HSP en D66 aan het college werd aangeboden – is een impuls aan deze integratie gegeven. Volgende maand worden de eerste resultaten zichtbaar gemaakt van de sociale aanpak door het stadsbestuur. Balster: “De wethouder zet in op co-housing waar dat kan, zodat statushouders en bijvoorbeeld studenten zich aan elkaar kunnen optrekken. Dat is mooi. Met name bij grote locaties die meer afgelegen zijn – zoals in Laak aan de Jupiterkade – zullen we extra moeten inzetten op een warm welkom. Mensen mogen niet geïsoleerd komen te zitten. Nodig bedrijven en actieve vrijwilligers uit om juist daar in contact te komen met statushouders en organiseer dat mensen er uit kunnen gaan om actief te kunnen zijn. Of het nu gaat om vrijwilligerswerk, ervaring op doen, kennis maken met Den Haag of bijvoorbeeld om sport.”