Vergroot het vertrouwen in de politie

5 april 2019

Inbreng van Mikal over het Veiligheidsplan tijdens de gemeenteraad (05/04/2019)

Voorzitter, mijn fractie kijkt terug op een prettige discussie tijdens de commissie over dit veiligheidsplan. Wij zijn op grote lijnen tevreden over het veiligheidsplan, dit is een voortzetting van het succesvolle beleid van de afgelopen jaren. De vragen die we hadden over onder anderen de aanpak van loverboys zijn beantwoord.

Er zijn echter nog altijd zaken in dit plan die we missen. Hoewel er veel aandacht is voor de weerbaarheid van de stad en de aanpak van polarisatie en radicalisering, wordt er weinig aandacht geschonken aan spanningen binnen de Haagse maatschappij en de sociale veiligheid binnen wijken. Wij steunen dan ook de moties van de collega’s van de Islam Democraten over het onderzoeken van extremisme en het evalueren van de beveiliging van gebedshuizen. Het is belangrijk dat iedereen in Den Haag zich veilig voelt om te zijn en doen wat hij of zij wil.

En, voorzitter, onze kinderen leren wij dat als je je niet veilig voelt, de politie je beste vriend is en je komt helpen. Maar wat nou, voorzitter, als je het gevoel hebt dat de politie niet jouw beste vriend is? Dat jij er net iets vaker uitgepikt wordt bij controles dan anderen, vanwege je afkomst. Wat als je je totaal niet herkent in de politie, misschien wel omdat er mensen werken waar je je totaal niet in herkent? Dit zijn gevoelens die niet altijd onterecht zijn en leven bij een deel van de mensen in onze stad. Het verbaast mij dan ook dat er in het veiligheidsplan met geen enkel woord gerept over issues als etnisch profileren en diversiteit in het politiekorps. Discussies over deze onderwerpen zijn in het verleden in deze raad uitvoerig gevoerd, maar wat mijn fractie betreft is het tijd om hierin stappen te zetten. Wat betreft etnisch profileren is er een pilot met de MEOS-app. In deze app wordt echter de reden van staandehouding niet genoteerd. Daarom steunt mijn fractie de motie van de HSP die ervoor pleit dit in de app op te nemen. Daarnaast lijkt het mijn fractie goed om het vertrouwen van de Haagse burger in de politie voortaan te meten, zodat we dit doelgroepgericht kunnen verbeteren, daarom steunen wij alle moties die over dit onderwerp ingediend worden. Voorzitter, als laatst zou ik het college willen vragen met de Nationale Politie in gesprek te blijven over diversiteit in het politiekorps.

Voorzitter, de politie is je beste vriend. Zij doen iedere dag ontzettend belangrijk werk voor deze stad. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat iedere Haagse inwoner dit ook zo voelt.

Dank.