Door op 14 november 2013

Verhoging OV-tarieven werkt averechts

De PvdA maakt zich zorgen over de alsmaar stijgende OV-tarieven. “Dit gaat niet samen met de ambitie van de gemeente Den Haag om per 2020 40% meer mensen met het openbaar vervoer te laten reizen”, aldus PvdA-woordvoerder Abderrahim Kajouane.

Kajouane: “Dat terwijl een van de HTM-directeuren een salaris van dik boven de premiersnorm verdient. Wij vinden het onbestaanbaar dat een dergelijk topsalaris wordt uitgekeerd bij een bedrijf dat met publiek geld wordt betaald. In combinatie met een verhoging van de OV-tarieven is dit zelfs asociaal te noemen en werkt het averechts om onze ambitie te realiseren meer mensen gebruik te laten maken van het openbaar vervoer in Den Haag”.

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen van het openbaar vervoer in Den Haag gebruik moet kunnen blijven maken en heeft aan het college gevraagd hoe ze van plan zijn de ambitie om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen waar te maken. Kajouane:” Voor de PvdA is betaalbaar, veilig en goed openbaar vervoer erg belangrijk. Daarnaast zullen wij ons blijven inzetten om topsalarissen in de publieke sector aan te pakken”.