Door op 24 juni 2014

Verkoop aandelen ADO?

Vandaag werd bekend dat de grootaandeelhouder van ADO Den Haag, de Stichting Stadion Ontwikkeling (SSO) de gemeente heeft medegedeeld op hoofdlijnen overeenstemming over de verkoop te hebben bereikt over de verkoop van haar aandelen aan de buitenlandse investeerder United Vansen International Sports (UVS).

Ik vind het goed dat er een mogelijkheid is dat er vanuit de markt extra geïnvesteerd kan worden in de groei van ADO. Wel wil onze fractie dat kritisch zal worden gekeken naar de investeerder. De stabiele groei van ADO, zowel op financieel als sportief gebied moet gewaarborgd blijven. Ook hecht de PvdA veel aan de binding met de bewoners van Den Haag en de regio. Voor de PvdA is het daarom cruciaal dat ADO zich onverminderd blijft inzetten voor de breedtesport en de Haagse samenleving. via de activiteiten van “ADO Den Haag in de maatschappij”. Wat ons betreft worden deze gecontinueerd en – liever nog – uitgebreid.

De PvdA-fractie wacht daarom de beoordeling van het college of de overname en investering zal leiden tot een stabiel ADO. Want een club die zo gekoesterd wordt door de vele supporters mag niet verloren gaan door verkeerde financiële aansturing. De PvdA heeft ook vragen ten aanzien van de dominante positie van de nieuwe investeerder. Meervoudig aandeelhouderschap heeft onze voorkeur. Ook wil de PvdA weten welke extra investeringen de investeerder van plan is te doen.

Zie hier mijn reactie bij Omroep West