Door op 31 maart 2011

Verschillend verleden, een toekomst

De ambitie integreren in een generatie spreekt de PvdA zeer aan. Deze nota geeft blijk van een duidelijke visie op het integratiebeleid van onze stad. Een stad waar iedereen meetelt en wordt verwacht zijn bijdrage te leveren aan de samenleving. Actuele problemen die Haagse burgers ervaren worden niet uit de weg gegaan maar er worden concrete oplossingen aangedragen.

Zo bijvoorbeeld de toename van Oost europanen naar Den Haag die een onaanvaardbare hoge druk op de leefbaarheid van de wijken in de stad. Dit college zet wat dat betreft zelfs landelijk de toon als het gaat om bijvoorbeeld de vrijwillige terugkeer van kansloze oost Europeanen. De PvdA ondersteunt deze koers en deze nota.

Tegelijkertijd is een duidelijk integratiebeleid waar elke nieuwkomer in onze stad weet waar hij aan toe is alleen mogelijk als hij of zij weet dat als ze volwaardig participeert er een overheid is die over haar rechten waakt en het dus het verbod op discriminatie handhaaft.

Een stevig integratiebeleid vereist wat dat betreft een Haagse samenleving waar voor discriminatie geen plek. Niemand wordt uitgesloten op grond van zijn sexe, leeftijd, seksuele voorkeur, handicap, geloof of ras.

De cijfers die het anti discriminatie bureau deze week presenteerde maken duidelijk dat het verbod op discriminatie in onze stad onder druk staat.
Steeds meer Hagenaars melden zich met klachten als het gaat om discriminatie op het werk, bij het vinden van een stageplek, maar vooral het deurbeleid van Haagse horecagelegenheden in het Centrum springt in het oog.

Een ervaring die ik helaas ook zelf deel evenals als mijn Nederlandse vrienden als zij een Salsa gelegenheid willen bezoeken. Dat geeft een gevoel van onmacht, onvrede en vooral niet welkom en thuis voelen in deze stad.

Het is zaak dat de gemeente Den Haag van deze klachten serieus werk maakt en samen met de horeca ondernemers een anti discriminatie beleid op korte termijn ontwikkeld en vooral streng handhaaft.

Daarom dien ik een motie in mede namens het CDA, VVD, D66 en GroenLinks waarbij we de wethouder verzoeken Een breed plan van aanpak tegen discriminatie aan de raad voor te leggen, waarin de wethouder onder andere plannen presenteert met betrekking tot:

  • het tegengaan van discriminatie tussen migrantengroepen;
  • het tegengaan van discriminatie bij uitgaan door onder regie van de gemeente te komen tot een antidiscriminatie code voor de Haagse horeca;
  • een campagne in het Haagse onderwijs om discriminatie te voorkomen;
  • een code, opgesteld in samenwerking met zelforganisaties en religieuze instellingen, waarin de gemeenschappen zich uitspreken voor het voorkomen van ongewenst en onwettig gedrag en een actieve rol is weggelegd voor de organisaties en instellingen (bijvoorbeeld door interne vertrouwenspersonen);
  • het opzetten van een publiekscampagne om discriminatie tegen te gaan.

Tevens vraag ik de wethouder om op korte termijn in een brief de raad te informeren hoe discriminatie hij in deze stad wil bestrijden en hoe hij samen met zijn collega’s hier vorm aan geeft. Nogmaals integratie in een generatie spreekt de PvdA zeer aan, maar geen discriminatie maar de volgende generatie Hagenaars, onze kinderen, is even hard nodig.

(Spreektekst tijdens de raadsvergadering van 31 maart 2011. (Gesproken tekst geldt)