16 april 2014

Verslag ALV 8 april

In zalencentrum Concordia vond op dinsdag 8 april een extra ledenvergadering plaats, waarin we met elkaar het woord voerden over onder anderen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Het verslag van deze ALV treft u aan in de bijlage.

Verslag ALV 8 april