Door op 6 juli 2015

Verslag gewestelijke vergadering 27 juni

Donderdagavond 25 juni hebben Paulien van der Hoeven, Jan Lautenbach en ondergetekende in het gerenoveerde partijkantoor de gewestelijke vergadering van zaterdag jl. in Rotterdam voorbereid.Tijdens de behandeling van de begroting tijdens die vergadering uitte Jan L. onze bezwaren tegen de onduidelijkheden in die begroting. Daar werd uitgebreid op ingegaan.

Paulien riep tijdens de behandeling van het werkplan 2015-2016 in duidelijke bewoordingen op tot meer actie en tot een betere samenwerking van o.a. de werkgroepen. Daar kwamen instemmende reacties op vanuit de vergadering.

Na de pauze was er een presentatie van de werkgroep Europa met o.a. een inleiding van Agnes Jongerius. Tot slot werd de uitkomst van de verkiezing voor het bestuur bekend gemaakt.Het was een goede vergadering in een prettige sfeer.

Verslag: Jan de Oude