Door op 8 oktober 2016

Verslag ledenraad door commissie Partijdemocratie

Op zaterdag 24 september 2016 vond er een ledenraad plaats in Eindhoven. Net als vorige keer in juni begon de dag met tafelgesprekken over diverse onderwerpen als Turkije, Brexit, wijken, kinderen en pensioen. Hierna volgde het plenaire deel waarin Jeroen Dijsselbloem een presentatie gaf over de begroting, Diederik Samsom zijn kandidatuur als partijleider toelichtte en de leden binnen en buiten de zaal over twee moties konden stemmen. Voor het algemene deel verwijst dit verslag naar de diverse nationale media. Over de Haagse bemoeienis met dit landelijke evenement gaat de rest van dit verslag.

In de aanloop van deze ledenraad hebben we als Afdeling kunnen experimenteren en oefenen met het nieuwe systeem van het meepraten met de partij. Als Commissie Partijdemocratie hebben wij de al bestaande motie over Anoniem Solliciteren ingebracht, onze voorzitter heeft een actuele motie over Medisch Beroepsgeheim gemaakt, en uit de Werkgroep Ouderenbeleid kwam een motie over quota. De Commissie Partijdemocratie heeft mede dankzij de aftrapbijeenkomst en de diverse app-groepen de “Haagse Honderd” kunnen mobiliseren die de eerste twee moties (binnen de “Ledenkamer”) over de drempel hebben geholpen. Hierna zijn deze twee moties in het online Stemlokaal opgenomen.

De motie over Anoniem Solliciteren werd door het grote aantal ja-stemmers automatisch aangenomen. De motie over Medisch Beroepsgeheim kreeg net iets minder ja-stemmers en werd als een van de twee moties op de Ledenraad besproken. En wel op bijzonder aansprekende wijze door ons lid Inez van der Ham, die het moest opnemen tegen twee kamerleden, die – kort gezegd – betoogden dat de zojuist door de Kamer aangenomen wet best wel goed in elkaar zat. Met een nipte meerderheid werd deze motie toen vervolgens weggestemd. De verslaglegger vermoed dat daarmee nog niet het laatste woord gezegd is over dit belangrijke onderwerp. In ieder geval zal de Commissie Partijdemocratie al deze onderwerpen in de gaten houden en waar mogelijk erop terugkomen.

Tijdens de voorbereidende bijeenkomst op 20 september van onze Commissie is bovendien nog besproken dat de Commissie Partijdemocratie doorgaat met de projecten om onder andere de leden en werkgroepen te faciliteren met het indienen van moties. Hierbij is het overigens van belang dat de Haagse Honderd ingezet wordt om “Haagse moties” in de Ledenkamer over de drempel heen te krijgen, en niet om deze leden daarna in het Stemlokaal te verplichten voor te stemmen. Uit de afgelopen Ledenraad kan ook de les getrokken worden dat in een nog vroeger stadium iedereen gemobiliseerd moet worden. In dat kader wordt hierbij aangekondigd dat het volgende Congres zal plaatsvinden op 26 november 2016. Als Commissie Partijdemocratie zullen wij eind oktober bij elkaar komen om dit voor te bereiden. Houd de agenda in de gaten, en stuur uw gezichtspunten en conceptmoties naar de emails die staan onder de volgende link: https://denhaag.pvda.nl/wieiswie/partijdemocratie/